Ekonomi kurmayları merak konusu oldu

04 Kasım 2002 Pazartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 04 11 2002 - 12:22

Piyasaların Ak Parti iktidarına olumsuz tepki vermesi beklenmiyor. Ak Parti'nin gerek meydanlarda, gerek parti programında, gerekse ağır toplarının demeçlerindeki söylemleri, piyasaların beklentisi ile örtüşüyor. Ancak piyasalara göre Ak Parti'de eksik olan tek yön henüz ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağının bilinmemesi.


Bu konuda işadamları "Seçim döneminde ekonomi söylemlerini dinledik, ancak kadroları net olarak göremedik. Tecrübesizlik sezilirse, piyasalar reaksiyon verebilir" dediler.

Genel ekonomi anlayışı
"Sürekli ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Stratejisi" uygulanacak. Devletin ekonomideki işlevi düzenleyici ve denetleyicidir. Özelleştirme daha rasyonel bir ekonomik yapının oluşması için önemli bir araçtır. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin, ekonominin ihtiyaçları ve ulusal çıkarlar doğrultusunda sürdürülmesi gerekir. Ekonomi Bakanlığı kurulacak.

Vergi politikaları
Uygulanacak ekonomik programın temel amacı, enflasyonu ve kamu borç stokunu düşürmek, yüksek ve kalıca büyüme performansına ulaşmak.

• Vergi oranları tedricen indirilecek.
• Vergi sistemini karmaşık hale getiren istisna ve muafiyetler basitleştirilecek.
• Diğer kanunlardaki vergi ile ilgili hükümler vergi kanunları içine alınacak.
• "Vergi barışı projesi"kapsamında, vergi ihtilafları ile ilgili 130 bine ulaşan dosya vergi ve faiz indirimi yoluyla tasfiye edilecek; matrah artırımı, tahsilat kolaylığı, stok affı, demirbaş affı gibi yollarla kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesi sağlanacak ve vergi tabanı genişletilecek. Vergi idaresi, etkin bir vergilendirme için yeniden yapılanacak.
• Mali milat uygulaması kaldırılacak.
• Kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, gelir ve kurumlar vergisi arasında entegrasyon sağlanacak.
• Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler, basit, kalıcı, uygulama kolaylığı olan, vergi adaletini zedelemeyen niteliklerde olacak.
• Enerji ve haberleşme gibi sanayinin temel girdilerinin fiyatları üzerindeki vergiler, reel sektörün uluslararası rekabet gücü kazanmasına ve ihracat potansiyelini artırmasına imkan verecek standartlara çekilecek.
• Bazı vergilere ilişkin yetkiler yerel yönetimlere devredilecek.

Kamu borçlarına bakışı:
• Tek Hazine Hesabı'nın yerine, nakit planlamasını ve yönetimini etkin kılacak "Kamu Tek Hesabı"na geçilecek.
• Kamu borçlanmasında halka arz yaygınlaştırılacak.

Para ve Kur Politikaları:
• Kısa dönemde enflasyonu düşüren, orta vadede ise fiyat istikrarına öncelik veren strateji izlenecektir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak.
• Dövizde vadeli işlemler piyasası geliştirilecek.
• Bankaların açık pozisyonlarının BDDK ile Merkez Bankası tarafından sıkı bir biçimde kontrol edilmesi sağlanacak.


Enflasyon
• Ekonomik programın hedefi, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Güvenli piyasa koşullarında reel faizlerin makul ve sürdürülebilir düzeylere çekilmesiyle, kamu kesimi finansmanının yarattığı enflasyonist baskının azaltılması ve enflasyonla mücadeleninin maliyetinin en aza indirilmesi planlanıyor.

ETİKETLER

0