Çocuğu hasta olan anneye izin verilir mi? İşçi-memur ayrımı...

05 Ekim 2019 Cumartesi - 13:24 | Son Güncelleme : 05 10 2019 - 13:40

Çalışan anneler, çocukları hastalanınca izin alınıp alınamadığını, izin almak ne yapılması gerektiğini net bir şekilde bilmemektedir. Peki, çocuğu hasta olan anneye izin verilir mi?


Çalışan annelerin izin hakkı bazı şartlara bağlanmıştır. Çocuğu hasta olan anneye hangi durumlarda izin verileceği de bu şartlara göre belirlenmiştir. Çocuğu hasta olan çalışan anneye verilen izinler memur ve işçi kategorisine göre değişiklik gösterir. İş Kanunu'nda böyle bir düzenleme yokken, Devlet Memurları Kanunu'nda bu izin yasal olarak düzenlenmiştir. Çocuğu hasta olan anneye izin? sorusunun detayları...

ÇOCUĞU HASTA OLAN ANNEYE İZİN VERİLİR Mİ?

Çocuğu hasta olan anneye izin verilir mi sorusuna verilebilecek 2 cevap vardır. Bu cevaplar memur statüsünde çalışan anne ile işçi statüsünde çalışan anneye göre değişir. Memur statüsünde çalışan anneye refakatçi izni yasal olarak düzenlenmiştir; ancak refakatçi izni İş Kanunu’ndaki düzenlemede yer almamaktadır.

İş Kanunu’nda refakatçi izni diye bir yönetmelik bulunmasa da 4857 sayılı kanun, engelli çocuğu olan işçilere 1 yılda 10 güne kadar izin hakkı tanımaktadır.

Kanunun ek 2’nci maddesinde; ''İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir." hükmüne yer verilmiştir.

REFAKATÇİ İZNİ NEDİR?

Refakatçi izni, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105. Maddesinde düzenlenmiş, çocuğu, eşi, anne, babası hasta olan çalışan anneye verilen izindir. Söz konusu kanun, çocuğu hasta olan çalışan annenin hangi durumlarda izin kullanacağını, izin kullanırken nereye başvurulacağını düzenlemiştir. Peki çocuğu hasta olan anne hangi durumlarda izin verilir?

ÇOCUĞU HASTA OLAN ANNE HANGİ DURUMLARDA İZİN ALABİLİR?

Çocuğu hasta olan anne, sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek şartıyla çocuğunun ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde izin alabilir.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda, refakati gerektiren tıbbî sebeplerin, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikenin bulunduğunun, sürekli ve yakın bakım gerektiğinin, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresinin ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmekte olup, bahsi geçen hususlardan ilk dördünün sağlık kurulu raporunda bulunmasının zorunlu olduğu ve bu dört unsurun tamamını içermeyen sağlık kurulu raporuna istinaden memura refakat izni verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

ANNE KAÇ GÜN İZİN VERİLİR?

Çocuğu hasta olan anne sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Aynı kişi ve aynı vakaya verilecek izin süresinin toplam süresi ise 6 ayı geçmemektedir.

REFAKAT DURUMU ORTADAN KALKMIŞSA İŞE DÖNER

İzin süresi içinde çalışan annenin refakati gerektiren durumu ortadan kalkmışsa, izin süresinin bitmesini beklemeksizin göreve başlamak zorundadır.

İzin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen refakat izni dışında mevzuatta memurun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatması halinde yatış süresince izin kullanmasına olanak tanıyan bir hüküm bulunmamaktadır. Yani anne, baba, çocuk, eş dışında diğer yakınlar izin hakkının dışında kalmaktadır.

Çocuğu hasta olan anneye izin memurlara için yasal olarak düzenlenmişken, işçi statüsünde çalışan annelere bu hak sadece çocuğun engelli olması durumunda verilmektedir.