Borsaya swap ayarı

28 Ağustos 2018 Salı - 2:30 | Son Güncelleme : 28 08 2018 - 2:30

Borsa İstanbul, döviz swap (takas) pazarı kurulması için çalışmalara başladı. Borsa swap pazarı bankalar başta olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek. Tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemler, organize piyasa içerisinde yapılacak.


Borsa İstanbul, bankalar başta olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde döviz swap (takas) pazarı kurulması için çalışmalara başladı. Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak swap pazarındaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek ve küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecek. Swap pazarının borsada faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacak.
 
Değer yaratacak
 
Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan swap pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir” denildi. Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacak.
 
Dalgalanmadan koruyor
 
Swap kelime anlamı olarak ‘takas’ anlamına gelen, finans piyasasında 2 tarafın belli bir zaman dilimi içinde farklı faiz, emtia veya hisse senetlerini karşılıklı olarak değiştirdiği bir takas sözleşmesidir. Piyasada en sık karşılaşılan swaplar faiz swap’larıdır. Swap işlemindeki amaç faiz oranlarıyla döviz kurunda görülen dalgalanmaların yarattığı riskleri en aza indirgemektir. Aynı zamanda işletmeler swap sözleşmelerini risk yönetimi, getiri oranlarını yükseltmek veya fon maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanabilir. Bu Swap, döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalardan korunmak isteyenler için uygun bir uygulamadır.
 
Veri depolama için hazırlıklar tamam
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tezgahüstü türev işlemlerin şeffaflaştırılması ve risklerin izlenmesi amacıyla bu işlemler hakkında verilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplanacağını ve gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını belirtti. SPK’nın açıklamasında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında MKK’da toplanacak olan tezgahüstü türev işlemlere ilişkin veriler hakkında SPK eşgüdümünde yürütülen çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek kurumların ortak erişimine açılacağı belirtildi.
 
 
 

ETİKETLER