Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yerli ve milli ürün kullanımını teşvik edecek

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:11 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:11

Resmi Gazete'de geçen yıl yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce hazırlanan rehber ile kamuda yerli ve milli ürün kullanımı teşvik edilerek kritik bilgi ve veri güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması ve azaltılması hedefleniyor.


Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren  işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken  tedbirleri belirlemek için, 6 Temmuz 2019'da Resmi Gazete’de, Bilgi ve İletişim  Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı.
 
Yayımlanan genelge doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi koordinasyonunda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlandı.
 
Rehberle bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması  ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli  güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik  bilgi ya da verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin  belirlenmesi hedefleniyor. Belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek  faaliyetler rehberde tanımlanıyor.
 
Rehberle başta yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi,  rehberi uygulayacak kurum ve kuruluşlarda yapılacak mükerrer çalışmaların ve  yatırımların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
 
"Siber güvenlikte ülke seviyesinin yükselmesinde önemli rol  alacak"
Rehberin sunuş bölümünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm  Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, genelgenin yürürlüğe girmesinin ardından Başkanlık  koordinasyonunda, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmaları  başlatıldığını belirtti.
 
Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında 5 günlük bir çalıştay  gerçekleştirildiğini, 16 Bakanlık ile 51 kurum ve kuruluştan 240 uzmanın  katkısının alındığını, 200 saati aşan 70'in üzerinde çalışma toplantısında 2 bin  660 görüş ve önerinin değerlendirildiğini, ulusal ve uluslararası yayınların  incelendiğini vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Bilgi ve iletişim güvenliği alanında ülkemize özgün ilk referans  doküman olma niteliği taşıyan ve geniş bir katılımla ilgili tüm paydaşların  katkısı alınarak hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi; ihtiyaçlar,  gelişen teknoloji, değişen şartlar ile ulusal politika ve stratejiler göz önünde  bulundurularak güncellenmeye devam edilecektir. Güçlü ekonomiler için güçlü  teknolojilerin önem kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız  önlemler yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren  bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bağlamda rehber, yerli ve milli  siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak  üretim gücümüze destek olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet  edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır.
 
Rehber, bilgi ve iletişim güvenliği alanındaki büyük bir boşluğu  doldurmakla birlikte, siber saldırılara karşı mukavemetimizi artıracak, bilgi  güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyesinin uluslararası arenada yükselmesinde  önemli bir rol alacaktır."
 
Koç, rehberin ulusal verinin güvenliği, kritik altyapı ve sistemlerin  sürdürülebilirliği ile milli güvenlik stratejileri ve hedeflerini gerçekleştirmek  için doğru adımlarla yol almalarını sağlayacağını kaydetti.