Apo'ya af polemiği

27 Nisan 2006 Perşembe - 20:29 | Son Güncelleme : 27 04 2006 - 20:29

Yeni Terörle Mücadele Yasası'nın Apo'yu hapisten kurtaracağı iddiası ortalığı karıştırdı


Bu maddede bir mayın bir tuzak var!
CHP lideri Deniz Baykal dün sabah saatlerinde CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partinin hukukçuları, akademisyenler, yargı uzmanları ve bazı Yargıtay üyelerinden görüş aldıklarını belirten Baykal, tasarının etkin pişmanlıkla ilgili maddesini "tuzak" diye niteledi ve geri çekilmesini istedi. Sert konuşan Baykal şöyle dedi:

* Zarar vereceksiniz: Öcalan'a özgürlük diye poster taşıyanları mahkum edeceksiniz yine bu yasayla Öcalan'ı tahliye edeceksiniz. Böyle bir imkanın ortaya atılmış olması Türkiye'nin terörle mücadelesine en büyük zararı verecektir. Türkiye'de terörle mücadele konusunda bulunan kafa ve zihin karışıklığı bu yasaya da yansımıştır.

* Bu yanlışlık cehaletle olmaz: Bu madde yanlışlıkla hazırlanmış olamaz. Böyle bir yanlışlığın cehaletle gerçekleşmesi mümkün değildir. Hükümet 6. maddeyi geri çekmelidir. Tasarının bu şekilde çıkması durumunda Öcalan'ın avukatlarının yararlanmak için başvuruda bulunacaklardır.

* Başbakan nasıl imzalar?: Herkes susuyor ama birilerinin söylemesi gerekir. Herkes aklını başına alsın. Bu aşamaya nasıl gelindi ben onu soruyorum. Başbakan'ın bu yasanın altında nasıl imzası var, anlamıyorum. Türkiye bu kadar sahipsiz mi?

* Yeniden yargılanırsa?: Öcalan'ın yeniden yargılanması için AİHM'de bir çalışma yürütülmektedir. Yeniden yargılamayı zorunlu kılan bir gelişme ortaya çıkarsa ne olacak? İş, yargı kararına bırakılıyor. Yargı kararı hangi koşullarda, hangi baskılar altında, nasıl alınacak? Alınırsa Türkiye için bunun kabul edilebilir olduğu ilan edilmiş oluyor. Bu tuzak maddedir. Terörle mücadele yasası çıkarıyoruz diye Öcalan'ın tahliyesini mümkün kılacak bir tuzak madde yerleştirilmiştir. Orada bir mayın, bir tuzak var.

Hiçbir Türk vatandaşı Öcalan'a affa 'evet' demez
Baykal'ın basın toplantısından hemen sonra Adalet Bakanı Cemil Çiçek de bir basın toplantısı düzenledi ve Baykal'a sert eleştiriler yöneltti. Çiçek şöyle konuştu:

* Hırçın: Baykal, agresif, hırçın üslupla tasarıyı hukuk çerçevesinde değerlendirmek yerine, hükümetin ve tasarıyı hazırlayanların vatanseverliğini tartışmaya açan, işi vatana ihanet noktasına götürme üslubu içinde değerlendirme yapmıştır.

* Moral bozukluğu: Dağlarda mücadele eden güvenlik güçlerimizi moral bozukluğuna uğratacak, sade vatandaşlarımızı da tedirginliğe ve akıl almaz sorunların arka arkaya gelmesine sebebiyet verecek tarzla bir değerlendirme yapmak, belki de terör örgütünün istediği ortama Türkiye'yi getirmek olur. Hiçbir Türk vatandaşı, terörist başının affına 'evet' demez. Kim benim vatanseverliğimden şüphe eder?

* Hükümete bühtan (iftira): Kim neden ve hangi hükümet onu affetme noktasında bir gayretin içine girsin, böyle kanunların içinde, arasında, arkasında dolaşarak, böyle bir sonucu Türkiye'nin önüne getirsin? Bu hükümetle bühtandır, bu tasarıyı hazırlayanlara bühtandır. Terörist başı üzerinden bir muhalefet tarzı geçmişte ülkeye yarar getirmedi. Bir siyasi linç, bu tasarıyı hazırlayanların vatanseverliğini, ülkeye sadakatini tartışmaya açan ve terörist başını himaye eder duruma getiren bir anlayışı bizim kabul etmemiz mümkün değildir..

Asker: Pişmanlık taslakta yoktu, sonradan eklenmiş
Tasarının AB Uyum Komisyonu'na ele alınması sırasında Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Hakim Albay İsmail Hakkı Dirik, etkin pişmanlığın
tereddütlere yol açabileceğini belirterek şöyle dedi: "Terörle mücadelede silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerinin rahat faaliyet gösterebilmesi için tasarının etkin pişmanlıkla ilgili 6. maddesinin son fıkrasının çıkarılmasının uygun olacağı görüşündeyiz" dedi. Dirik, bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalardaki taslakta bu fıkranın bulunmadığını, 'etkin pişmanlıkla' ilgili hükmün tasarıya sonradan eklendiğini söyledi.

Öcalan'ın avukatı: Müvekkilim pişmanlık için başvurmaz
Baykal'ın, "Bu Terörle Mücadele Yasası Öcalan'ı iki yıl içinde hapisten çıkarır" açıklaması üzerine başlayan tartışmaya Öcalan'ın avukatı İrfan Dündar da katıldı. "Baykal'ın görüşünde değiliz" diyen Dündar, şöyle konuştu: "Yeni TMY ile gelen etkin pişmanlıktan yararlanmak için Öcalan'ın başvuru yapması mümkün değil, daha önce pişmanlık yasaları çıkarıldı ve kendisinin başvuru yapma yönünde talebi olmadı. Bu maddeden de yararlanmak içi kesinlikle başvurusu olmayacaktır."

Hukukçular 6. Maddeye ne diyor?
Bir sağırlar diyaloğu var
* Yargıtay Cumhuriyet Eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Tasarı ne Baykal'ın ifade ettiği gibi af niteliği taşıyor ne de Adalet Bakanı'nın verdiği örnek doğru. Tasarıyla, Pişmanlık Yasaları'nı TMY'nin içine monte edilmek istenmiş. Monte edilirken kurucu ve yöneticiler de dahil edilmiş. Kurucu ve yöneticiler açısından TCK'nın silahlı terör örgütü üyeliğini" düzenleyen 314. maddesine yollama yapılmış ve ve oradan hüküm giyecekler için 221. maddedeki etkin pişmanlık hükümlerinin geçerli olacağı söylenmiş. Öcalan'ın mahkumuiyeti "terör örgütü kuruculuğu" suçundan değü. Öcalan eski TCK'nın 125, yeni TCK'nın 302. maddesinden ceza aldı. Aftan yararlanmaz.

İddianın tartışma zemini bile yok
* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Sözüer: Bu maddenin Öcalan'ın hüküm giydiği TCK'nin 125. maddesi, yani yeni TCK'nin 302. maddesiyle hiçbir ilgisi yok. Tartışma zemini bile yok. Bu madde sadece örgüt kuruculuğu ve üyeliği için söz konusu olabilir. Başka bir suç işlememiş olması gerekir. Ancak bu halde etkin pişmanlık söz konusu olabilir. Sadece bu eylemleriyle ilgili etkin pişmanlıktan yararlanabilir. TMK'nin 6. maddesinde gönüllü teslim olma, pişman olma ve en önemlisi tüm bunların yakalandıktan hemen sonra olması düzenleniyor. Bunların hiçbiri Öcalan için geçerli değildir. Öcalan bir hükümlüdür.

Öcalan 302'den hüküm giydi
* İstanbul Üniversitesi Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Kayıhan İçel: O kişiyle ilgili olarak mahkumiyet eski TCK'nin 125. maddesinden verildi. Bu madde gereğince o kişi hakkında verilen ceza, müebbet hapis cezasıdır. Bu maddenin TCK'deki karşılığı 302. maddedir. TMK'daki değişiklik, terör örgütüyle ilgilidir. Terör örgütü bakımından verilecek ceza da esas cezayı, yani TCK'nin 302. maddesinden verilen cezayı ortadan kaldırmaz. Her ikisi de uygulanır. TMY'deki değişiklik esas cezayı etkilemez. Dolayısıyla o kişinin hüküm giydiği maddede lehine değişiklik yapılmadığı sürece, cezasının indirilmesi ya da erken tahliye edilmesi mümkün olmayacaktır.

ETİKETLER

0