Anlamları ve kökenleriyle şaşırtacak 10 sözcük 18 January, 14:08'de eklendi

İşte kaynakları ve anlamlarıyla şaşırtacak 10 kelimeyi sizler için bir araya getirdik...

1. Karantina
“Karantina” kelimesi ise, Fransızca “quarante” yani “kırk” kelimesinden geliyor. Hastalık taşıma olasılığı olan gemilerin tam 40 gün açıkta bekletildikten sonra limana kabul edilmesi geleneğinden dolayı, bu kelime hemen bütün dillere yerleşmiş durumda.
 
2. Lemur
“Lemur”lar dünyanın en sevimli hayvanlarından olsa da, isimleri “ölülerin ruhu” anlamındaki bir latince kelimeden türemiş.
 
3. Jean
Kot pantolon anlamında kullandığımız “Jean/Cin” kelimesi ise, çok basit bir kökene sahip. İtalya’nın Cenova kentinden alıyor ismini.
4. Mortgage
Mortgage ise son yıllarda hayatımıza girmiş bir kelime. “Kira öder gibi ev sahibi olmak” anlamında kullanıyor olsak da, kelimenin kökeni, borçları ödemezseniz ne olacağına işaret ediyor. “Ölüm Taahhüdü” anlamına gelen mortgage yaptırmadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var.
5. Anahtar
Anahtar sözcüğü de sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri. Sözcüğün kökü, Yunanca açmak anlamına gelen “anihto” sözcüğüdür. “Anihtiri” ise açmaya yarayan anlamındadır.
6. Kilit
Anahtarımız var, ona bir de kilit uydurmalı diyorsanız, Rumca kapatmak anlamındaki “kleo” sözcüğünden türeyen “kleidi” (kapamaya yarayan) alet kelimesini kullanıyor olacaksınız.
7. İzbandut
İzbandut kelimesini “iri yarı” anlamında kullanırız. Oysa kelime dilimize Rumca’dan geçmiştir ve kelimenin anlamı “korsan”dır. (İngilizce ve Fransızca karşılığı bandit.)
8. Jumbo
“Jumbo” yaygın olarak kullanılan bir kelime haline geldi. “Jumbo” boy menüler, “Jumbo Jet”ler. Jumbo kelimesi ise aslında yerel Afrika dillerinden birinde “Fil” demek. 1860 yılında, Londra Hayvanat Bahçesi’ne getirilen bir file bu ismin verilmesinin ardından, kelime “büyük” anlamında kullanılmaya başlanmış.
9. Şarap, Şurup, Meşrubat
Şarap, şurup ve meşrubat kelimelerinin tümü de Arapça kökenlidir. Şarap, içilen, içimlik; şurup, içilebilecek,sıvı/lar; meşrubat, tüm içilebilenler,içecek türünden olan anlamına gelir ve bu sözcüklerin tümü şırb(p) yani içme sözcüğünden türemiştir.
 
10. Beleş
Beleş kelimesi argo olarak kullanılıyor gibi olsa da aslında kelime kökü “şey”dir. Arapça “şey” nesne; “eşya” ise “şey”in çoğulu yani nesneler demektir. Beleş kelimesi ise “bila şey” (karşılığı olmayan nesne) tamlamasının dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır.