Akademik personel alımları

AA |  21 Haziran 2011 Salı - 13:14 | Son Güncelleme : 21 06 2011 - 13:14


Ege, Gazi, Batman, Dumlupınar ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi alacak.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü 4 profesör, 3 doçent, 29 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Profesör ve doçentler daimi statüye göre görev yapacaklar.

Yardımcı doçentlik kadrolarına başvurularda, Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabanı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın, üniversitede ayrıca yabancı dil sınavı
yapılacak.

Adaylar başvurularını, 5 Temmuz 2011 tarihine kadar Batman Üniversitesine şahsen yapacaklar.

Detaylı bilgi, www.batman.edu.tr web adresinden temin edilebilecek.

Öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler şunlar:

"Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, kimya (2 yardımcı doçent)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi (2 profesör, 1 yardımcı doçent)
Meslek Yüksekokulu: Elektronik ve otomasyon, finans bankacılık ve
sigortacılık, hemşirelik ve bakım hizmetleri (3 yardımcı doçent)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Jeoloji, makine, bilgisayar, metalurji ve
malzeme, petrol ve doğalgaz mühendisliği (3 doçent, 6 yardımcı doçent)
Güzel Sanatlar Fakültesi: Sinema ve televizyon, fotoğraf, geleneksel Türk
el sanatları (3 yardımcı doçent)
Teknoloji Fakültesi: İmalat, otomotiv, mekatronik, imalat, enerji
sistemleri mühendisliği (1 profesör, 12 yardımcı doçent)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: Konaklama işletmeciliği,
seyahat işletmeciliği ve turist rehberliği, turizm ve otelcilik işletmeciliği,
konaklama işletmeciliği (1 profesör, 3 yardımcı doçent)"

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü daimi statüde çalıştırılmak üzere 2
profesör, 3 doçent alacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin maliye ve iktisat bölümleri için
1 profesör, 2 doçent, Sağlık Yüksekokulunun fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü
için 1 profesör, Tıp Fakültesinin dahili tıp bilimleri bölümü içinse 1 doçent
istihdam edilecek.
Adaylar başvurularını 15 gün içinde Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne
şahsen yapacaklar.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ise 10 profesör, 5 doçent, 27
yardımcı doçent alımında bulunacak.
Profesör ve doçentler daimi statüye göre çalıştırılacaklar.
Ayrıca yardımcı doçentler için, Dumlupınar Üniversitesinde 18 Temmuz 2011
tarihinde saat 10.00’da yabancı dil sınavı gerçekleştirilecek.
Adaylarda söz konusu sınavdan en az 70 puan almış olmaları şartı
aranacak.
Başvurular 15 gün içinde Yüzüncü Yıl Üniversitesine şahsen yapılacak.
Alınacak öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler, bölümleri ve
sayıları şöyle:
"Tıp Fakültesi: Anestezi ve reanimasyon, nöroloji, kalp ve damar
cerrahisi, kardiyoloji (3 profesör, 1 yardımcı doçent)
Ziraat Fakültesi: Tarla bitkileri, su ürünleri, arazi ve su kaynakları,
bitkisel biyoteknoloji (2 profesör, 2 yardımcı doçent)
Fen Fakültesi: Yoğun madde fiziği, biyokimya, genel fizik, nükleer fizik,
arnalitik kimya, -genel biyoloji (2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent)
Veteriner Fakültesi: Parazitoloji, iç hastalıkları, fizyoloji, patoloji,
mikrobiyoloji, hayvan beslenmesi ve Beslenme hastalıkları (2 profesör, 3 doçent,
1 yardımcı doçent)
İlahiyat Fakültesi: Tefsir, hadis (1 doçent, 2 yardımcı doçent)
Edebiyat Fakültesi: Antropoloji (3 yardımcı doçent)
Eğitim Fakültesi: Beden eğitimi ve spor (1 yardımcı doçent)
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Proses ve reaktör tasarımı, genel
jeoloji, gıda bilimi ve teknolojisi, makine teorisi ve dinamiği, elektrik
makineleri, uygulamalı jeoloji, konstrüksiyon ve imalat (1 profesör, 7 yardımcı
doçent)
Diş Hekimliği Fakültesi: Pedodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi (2
yardımcı doçent)
Özalp Meslek Yüksekokulu: 3 yardımcı doçent
Gevaş Meslek Yüksekokulu: 1 yardımcı doçent"

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öte yandan Ege Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerde istihdam
edilmek üzere 9 profesör, 10 doçent, 6 yardımcı doçent alacak.
Adaylar müracaatlarını 5 Temmuz 2011 tarihine kadar şahsen Ege
Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar.
Öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülteler şunlar:
"Tıp Fakültesi: Dahili tıp bilimleri (1 profesör)
Eğitim Fakültesi: Eğitim bilimleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri
eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, ilköğretim (3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı
doçent)
Fen Fakültesi: Biyoloji, kimya, astronomi ve uzay bilimleri, matematik (2
profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent)
Edebiyat Fakültesi: Felsefe, mütercim tercümanlık (1 profesör, 1 yardımcı
doçent)
Mühendislik Fakültesi: İnşaat, makine, elektrik-elektronik mühendisliği
(2 doçent, 2 yardımcı doçent)
Ziraat Fakültesi: Peyzaj mimarlığı (1 doçent)
Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik bilimler (1 profesör, 1 doçent)
Eczacılık Fakültesi: Temel eczacılı bilimleri, eczacılık meslek bilimleri
(1 profesör, 1 doçent)
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu: Hemşirelik (1 doçent)
Hemşirelik Yüksekokulu: Hemşirelik (1 yardımcı doçent)"

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Gazi Üniversitesince, Atatürk Meslek Yüksek okulu, Edebiyat, Fen, Gazi
Eğitim, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sanat ve
Tasarım, Tıp Fakülteleri ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarında istihdam
edilmek üzere 18 profesör, 23 doçent ile 5 yardımcı doçent alınacak.
Profesör ve doçentler daimi statüye göre görev yapacaklar.
Yardımcı doçent kadrosuna, profesör ve doçentler, doçent kadrosuna da
profesörler müracaat edemeyecek.
Öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:
"Atatürk Meslek Yüksek Okulu: 1 doçent,
Edebiyat Fakültesi: Sanat tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı (1 profesör, 1
doçent)
Fen Fakültesi: Fizik, kimya (1 profesör, 4 doçent)
Gazi Eğitim Fakültesi: Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi,
bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, özel eğitim, eğitim bilimleri, güzel
sanatlar, yabancı diller eğitimi (8 profesör, 8 doçent,
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim (1 profesör)
Mimarlık Fakültesi: Mimarlık, şehir ve bölge planlama (2 doçent)
Mühendislik Fakültesi: İnşaat, kimya mühendisliği (2 doçent, 2
profesör)
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik(1 doçent)
Sanat ve Tasarım Fakültesi: El sanatları tasarımı ve üretimi, grafik ve
moda tasarımları (3 doçent)
Tıp Fakültesi: Cerrahi, temel tıp bilimleri (5 profesör, 1 doçent)
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Çalgı eğitimi, müzikoloji (5 yardımcı
doçent)"
Adaylar detaylı bilgiyi Gazi Üniversitesinin http://ww.gazi.edu.tr
internet adresinden temin edebilecekler.

ETİKETLER

0