Acile giden vatandaşlar ücret öder mi?

07 Şubat 2019 Perşembe - 15:45 | Son Güncelleme : 12 02 2019 - 17:50

Vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdukları durumlarda kendilerinden muayene ya da tetkik ücreti alınıp alınmayacağını öğrenmek isterken, hangi durumlarda kendilerinden para ödemeleri istenebileceğini de merak ediyor. İşte acil servislere başvuran vatandaşların aklındaki sorunun cevabı...


Hastanelerin acil servislerine müracaat eden ve hizmet alan vatandaşlar, acil servis sağlık hizmetleri için ücret ödemeleri gerekip gerekmediği sorusuna yanıt arıyor. İşte cevaplar...

ACİL HİZMETLER İÇİN PARA ALINIR MI?

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereği acil hizmetler için sigortalıdan herhangi bir ücret alınmaması gerekmektedir. Özel Sağlık hizmet sözleşmesinde de bu duruma aykırı davranılması halinde cezai müeyyide öngörmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır. Ancak, Acil servise müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri, SUT eki EK-2/B Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.  Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.

ACİLDE KENDİSİNDEN PARA ALINAN NE YAPMALI?

Sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla kişilerden herhangi bir ücret alınması halinde; genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ise sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir. 

ETİKETLER