2023'te 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak

AA |  17 Ağustos 2019 Cumartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 17 08 2019 - 16:18

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22,5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporu yayımlandı.
 
 
Hızla gelişen 3 boyutlu baskı teknolojisinin Türkiye ve dünyadaki durumunun incelendiği raporda, bu teknoloji, pazarı, uygulamaların mevcut durumu ve beklentiler analiz ediliyor.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarının, bazı kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve u¨niversitelerin de katkı sağladığı çalışmada, Türkiye'de 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulama düzeyi ve pazarın mevcut durumu değerlendirilirken, bu teknoloji uygulamalarında stratejik olabilecek sekto¨rler ele alınıyor.
 
Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider
 
3 boyutlu baskı teknolojisinin, geleneksel yo¨ntemlerle imalatı mu¨mku¨n olmayan veya zor olan parc¸a ve u¨ru¨nlerin kolaylıkla, kısa su¨rede ve maliyet etkin u¨retilmesini sağladığı belirtilen rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.
 
Küresel endüstriyel 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 22,5 milyar dolara ulaşacağı, bu rakamın 2017'de 5,4 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
 
Türkiye pazarı istikrarlı büyüyor
 
Tu¨rkiye'de ise 3 boyutlu baskı pazarında ku¨resel oyuncuların hakimiyeti go¨zleniyor ancak ülkedeki sekto¨r oyuncularının da bu teknolojiye yönelik ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeye yönelik çabaları bulunuyor.
 
2017'de 22,5 milyon dolar seviyesinde olan Türkiye 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Ülkedeki 3 boyutlu baskı pazarının küresel pazara kıyasla yavaş ancak istikrarlı ve sürekli büyüme gösterdiği değerlendiriliyor.
 
Türkiye'de 2017 itibarıyla 467 endüstriyel 3 boyutlu yazıcı olduğu, bu rakamın dünya genelinde kurulu endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemlerinin yüzde 1,3'üne tekabül ettiği belirtiliyor.
 
3 boyutlu yazıcı teknolojisine ilgi artıyor
 
Tu¨rkiye'de mevcut 3 boyutlu yazıcı sistemleri du¨s¸u¨k kapasiteyle kullanılırken bu teknolojiye yönelik farkındalık artıyor.
 
Ku¨resel egˆilimlerin aksine Tu¨rkiye'deki sanayi s¸irketleri, hizmet sagˆlayıcılarla c¸alıs¸mak yerine, yu¨ksek sistem maliyetlerine ragˆmen 3 boyutlu yazıcı sistemlerine yatırım yapıyor.
 
Tu¨rkiye'de yerli endu¨striyel 3 boyutlu yazıcı sistemleri u¨retilmesine yönelik bazı giris¸imler olsa da mevcut egˆilimlerin devam etmesi halinde ithalat bagˆımlıgˆının artarak su¨recegˆi tahmin ediliyor. Yerli sistemlerin ticariles¸mesinin o¨nu¨ndeki en bu¨yu¨k engelin ise u¨ru¨n kalitesine ilis¸kin endis¸eler olduğu vurgulanıyor.
 
En yaygın uygulama alanı prototip üretimi
 
Tu¨rkiye'de 3 boyutlu baskı teknolojisinin en yaygın uygulama alanı prototip u¨retiminde yogˆunlas¸ıyor. Du¨nya o¨rneklerinde ise u¨ru¨nlerin dogˆrudan imalatına yönelik bir egˆilim go¨ru¨lüyor.
 
Ülkedeki 3 boyutlu baskı kullanımının Ar-Ge bo¨lu¨mlerinde yogˆunlas¸tıgˆı, firmaların yu¨ksek oranda plastik malzemeleri ve buna uygun alt teknolojileri kullandıgˆı kaydediliyor. Çok az sayıda firmanın bu teknolojiyle u¨rettigˆi u¨ru¨nlerden gelir elde ettigˆi belirtiliyor.
 
Medikal, otomotiv, makine, havacılık ve savunma sekto¨rleri, Tu¨rkiye ic¸in 3 boyutlu baskı uygulamalarının ve ilgili kamu mu¨dahalelerinin fark yaratabilecegˆi stratejik sekto¨rler olarak sıralanıyor.
 
Yerli üretim vurgusu
 
Tu¨rkiye'deki 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulamalarına yo¨nelik politika önerilerine de yer verilen raporda, bu teknoloji için daha tanımlı bir politika rehberligˆine ihtiyac¸ duyulduğu ifade ediliyor.
 
Organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve özel sektöre yol gösterici niteliğindeki raporda, 3 boyutlu baskı teknolojisinin bu¨tu¨ncu¨l ve faydacı bir yaklas¸ımla mevcut u¨retim ekosistemine entegrasyonunun sagˆlanması ana strateji olarak o¨neriliyor.
 
Bu kapsamda, 3 boyutlu baskı ekosisteminin is¸ birligˆi agˆları ve insan kaynagˆına odaklanılarak gelis¸tirilmesi, bu teknolojilerin yerli u¨retiminin gelis¸tirilmesi, imalat sanayisinde söz konusu teknolojiye yo¨nelik farkındalıgˆın ve uygulama seviyesinin artırılmasıyla teknolojinin yaygınlas¸tırılması tavsiye ediliyor.

ETİKETLER