Yeşil sertifika uzmanları geliyor!

09 Haziran 2021 Çarşamba - 11:21 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 11:40

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı. Dünya’da çevre krizi artarken, çevre ve insan sağlığını önceleyen yapıların dönüşümü de beraberinde geliyor. Sürdürülebilir bir performansa sahip olan yeşil binalar da bu farkındalığın ilk adımını oluşturarak yeşil sertifika ve yeşil sertifika uzmanları devreye sokuluyor. Böylece Çevre Dostu Yeşil Binalar insan sağlığını ve çevresel etkileri dikkate alma özelliği taşıyarak, çevreye olumlu katkıda bulunacak.


Binalar yeşil sertifika geliyor. Bakanlık veya sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları eğitici kuruluşlar tebliğde belirlenen şartları sağlamak koşuluyla faaliyet gösterecek. Öte yandan Bakanlık, eğitici kuruluşları, değerlendirme kuruluşlarını, yeşil sertifika uzmanlarını ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarını denetlemeye yetkilidir.

YEŞİL SERTİFİKALI BİNA NEDİR?

Yeşil Bina, yapının arazi seçim sürecinden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilip tasarlandığı, bulunduğu tabiata özgü koşullara uygun, enerji ihtiyacında tasarruflu ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevresel etkileri düşük malzemelerin seçildiği, su verimliliği sağlayan çevreci, ekonomik ve sağlıklı binalardır.

70 PUANLA YEŞİL SERTİFİKA UZMANLIĞI

Eğitici kuruluşlar; başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı adaylarından, yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları YeS-TR’de yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlar ve 10 iş günü içerisinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.

Eğitici kuruluşlar; eğitim verdikleri yeşil sertifika uzmanı adaylarına ait başvuru evrakını, eğitimlerine ve sınavlarına ait bilgi ve belgeleri; talep edildiğinde Bakanlığa sunmak üzere en az on yıl süre ile arşivlemekle yükümlüdürler. Eğitici kuruluşlar, faaliyetlerinin ya da yetkilerinin sonlanması halinde bu arşivi Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

Alınan yetkinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girilerek, sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde yeşil sertifika uzmanlığı yenilenir. Öte yandan değerlendirme kuruluşunda çalışan yeşil sertifika uzmanları, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı olarak nitelendirilirler ve değerlendirme kuruluşu bünyesinde çalıştıkları sürece yeşil sertifika uzmanı olarak faaliyet gösteremezler.

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ DETAYLARI