Şereflendirilmiş gün: KADİR

“Biz bu Kuranı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle bölük bölük inerler. O gece tan yeri ağarana kadar bir esenliktir.”
Kadir Gecesi, Kuran’ın indirilmeye başlandığı gecedir. Şüphesiz Kuran 23 yıl boyunca indirilmekte devam etmiştir ve o yıllar boyunca da Kadir geceleri yaşanmıştır. Ancak ilk gecedir o geceyi diğer gecelerden farklı kılıp Kadir Gecesi yapan. İlk geceden sonraki bütün geceler o ilk gecenin yıldönümleridir, kutlamalarıdır. Hz. Peygamber bu gecenin hiç unutulmamasını istemiştir. Kuran, insanların çatışmaları, düşmanlıkları bırakıp barış düzenine geçmelerini öğütlemiştir. Kuran’ı inanarak ve anlayarak okuyanlar, barış ve güvenlik için çalışmanın önemini anlarlar ve bu alanda kendilerinin neler yapabileceğini düşünürler ve onu yapmaya hemen başlarlar. Nice Kadir geceleri yaşanmıştır ve yaşanmaktadır da, müminlerin pek çoğu yine de birbirlerine yabancı gözüyle bakmayı sürdürmekte, birbirlerine güven vermemekte, birbirlerine göstermeleri gereken saygıyı göstermemekte, korumayı sağlayamamakta, kıyımı önleyememektedirler.
İbadetin sahası çok geniştir
Yapılan ve yapılmaya başlanan iyi işlerin, bin ay süreyle yapılmış gibi, bin katıyla değerlendirileceği bu gecede müminler, ibadette kendi kendileriyle yarışa girerler. Çoğu zaman sorarlar, “Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım?” diye. Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “İbadet yetmiş nevidir, en faziletlisi helal kazanmaktır.” Demek ki, öncelikle kazanma tarzımızı gözden geçireceğiz ve bir ayıklama yapmaya karar vereceğiz. Kazancı helalleştirmek birinci ibadet olacak. Unutmayalım ki, ibadet denilince sadece namaz, oruç, hac, zekât anlaşılmayacak. Fakat yetmiş tür ibadet neler olabilir diye düşünülecek. Hz. Peygamber buyuruyor ki, hasta bir insanı ziyaret etmek ibadet, susuz bir hayvanı sulayıp, aç bir hayvanı doyurmak ibadet, yetimin başını okşamak, sırtına bir elbise giydirmek ibadettir. Ana-babaya, komşulara ilgi gösterip ihtiyaçlarını gidermek ibadettir. İbadetin sahası çok geniştir, Allah rızası gözetilerek yapılan her iş bir ibadettir. İbadet kalpte-ki imanın bir işareti ve görüntüsüdür.
Nereden nereye gelebilmişiz
İbadetler kalplere Allah sevgisini yerleştirmek, her an Allah’ı hatırlamak, şefkat ve merhamet duygularını geliştirmek, haklara riayet etme duygularını kuvvetlendirmek, incitici davranış ve düşüncelerden arınmak yönünden önemli yardımcılardır. Ramazan boyunca zaten bu özellikleri elde etmek için çalışılmıştır. Şimdi, Kadir Gecesi’nde bir muhasebe yapılacaktır, bakalım yapılan ibadetler müminleri ne derecede değiştirebilmiştir! Kadir Gecesi’ndeki artırmalarla ve bin aylık ikramiyelerle nereden nereye gelebilmişiz! Savaşlar, kinler, her türlü acımasızlıklar bu gece ve sonrasında da devam edecekse Allah’ın bizden niçin razı olmadığını, eksiğimizin ne olduğunu düşünmemiz gerekecektir.

DİĞER YENİ YAZILAR