Geri Dön

Uludağ'da ikinci iptal

TMMOB Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin başvurusu üzerine, Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Uludağ Milli Parkı İkinci Gelişim Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını 'Hukuka uyarlı' bulmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Çarpık yapılaşma, yetki tartışması, trafik karmaşası ve iki ölümlü kaza dolayısıyla son aylarda gündeme gelen kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’daki birinci yerleşim bölgesinin ardından, ikinci yerleşim bölgesinin de imar planlarının iptal edildiği ortaya çıktı. Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası, 31 Temmuz 2012’de bakanlık tarafından onaylanan planların hukuka aykırı, üst ölçekli plan kararlarının dikkate alınmadığı, 2373 sayılı Milli Parklar Kanunu’na aykırı olduğu ve milli parkın yapılaşmaya açıldığı iddiasıyla iptal başvurusunda bulundu. İki yıl süren yargılama geçen eylül ayında sonuçlandı ve mahkeme kararı da 2 Aralık 2014 tarihinde ilgili odalara gönderildi.

BÖLGEDE KİMLİK KAYBINA YOLAÇTI

Halen 5 turistik otelin bulunduğu İkinci Yerleşim Bölgesi için bilirkişi tarafından hazırlanan raporu göz önüne alan 3'üncü İdare Mahkemesi, "Uyuşmazlık konusu olan imar planları ile üst ölçekli plan ve plan notlarına aykırı olarak, bölgede yapılaşma baskısının artırıldığı, kontrollü kullanım alanları sınırlarının nasıl belirlendiğinin ve bu kesimde zaman içinde gerçekleşen yapılaşma ile bölgenin silüetinin ve topografyasının değişime uğradığı, peyzaj öğelerinin deformasyona maruz kalarak, bölgede kimlik kaybına yol açtığına" dikkat çekti.

Öngörülen kongre merkezinin dava konusu olan alan bütününde önemli bir yapılaşma baskısı yaratacağı ve yapılaşma yoğunluğunu arttırıcı eğilimleri tetikleyeceği ifade edilen mahkeme kararında, “Dava konusu Uludağ Milli Parkı İkinci Gelişim Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı" belirtildi ve bu nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar ve imar uygulama planları ve ekindeki notlarla İkinci gelişim bölgesinde kongre ve kültür merkezi, bin araçlık otopark, futbol antrenman sahaları, buz hokeyi, curling alanları ve yeni otellerin yapımı planlanıyordu.

"ORMAN KÖŞKLERİ DE KAÇAK"

Kararı değerlendiren Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Hakan Karademir, bakanlığın onayladığı 2012 yılındaki planın oteller ve çok büyük yapılaşma öngördüğünü belirterek, plana bu nedenle itiraz ettiklerini ve hem bilirkişi, hem de mahkemenin kendilerini haklı bulduğunu söyledi. Uludağ’da bir ve ikinci yerleşim bölgelerinin aşağısında, Sarıalan, Karabelen, Kadıyayla, Çobankaya gibi çok küçük ölçekli planlar da olduğuna dikkat çeken Karademir, “Gelişmeye açıldığı zaman önünde duramıyorsunuz. Ülke olarak ne yazık ki öyle bir denetim mekanizmamız yok. Hele bir de yetki bakanlıkta olduğu durumda bir şey yapılamıyor" dedi.

"EN BÜYÜK SORUN YETKİ KARMAŞASI"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Sarıalan’da orman köşkü olarak inşaa ettikleri yapıların bir kısmı da plan dışında ve kaçak olduğunu savunan Karademir, “Biz zaten Uludağ’ın genelinde böyle bir ciddi yapılaşma baskısı istemiyoruz. Avrupa’dan örnekler gösteriyorlar. Avrupa’da oteller her zaman belli bir mesafede yapılıyor ve teleferik ve telesiyejlerle çıkılıyor. Biz burada tam ortasına yapacağız diye çok ciddi bir yapılaşma baskısı altında kalmış" dedi.

Uludağ’da en büyük sorunun yetki karmaşası olduğunu vurgulayan Karademir şöyle devam etti:

"Bu karmaşanın çözülüp, bunun yerelin inisiyatifine bırakılması lazım. Siz karşı çıktığında muhatap bile bulamıyorsunuz. Biz odalar için söyleyeyim. Bakanlık orada yetkili farklı farklı kanunlar giriyor. Milli park olması sebebiyle bir yandan da turizm bölgesi olması dolayısıyla. Bir yandan altyapı çalışmalarına büyükşehir belediyesi devam ediyor. Bu ciddi bir koordinasyonsuzluğu ortaya çıkarıyor. Oradaki yapılaşmanın sınırlandırılmasını ve artık oraya gerçekten daha fazla yüklenmemek gerekiyor. Teleferik zaten yeni yapıldı. Ağaç kesimi sebebiyle tartışmalar oldu ama daha fazla araç, daha fazla insan, bir kapasitesi varsa bu kapasiteyi hesaplayalım. Çünkü kapasiteyi aştığınız anda hem insan ölümü olarak, hem de oradaki hayatın bitmesi anlamında çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Çok ciddi doğal yaşama ilişkin endemik türlerin bulunduğu bir bölge. Oranın biraz sakinleştirilmesi gerekiyor. En son meydana gelen kazada araç trafiğinden kaynaklandı."

"PLANIN ADI DEĞİŞTİRİLEREK TEKRAR UYGULANIYOR"

Mimarlar Odası Bursa Başkanı Can Şimşek de, Bursa’da bu türde çok sayıda plan iptali kararları aldırmalarına rağmen hiç birinde yasal adım atılmadığını belirterek, “Biz bir plana itiraz ediyoruz. Yargı iptal ediyor ama idare aynı planın adını değiştirerek tekrar geçiriyor ve uyguluyor. Uludağ’da da maalesef böyle olmasından korkuyoruz" dedi.