Vudu (Voodoo) inancı hakkında muhtemelen bilmediğiniz 16 şey 13 March, 23:47'de eklendi

Vudu inancını, Batı Afrika kökenli ruhçu-animist bir din olarak tanımlayabiliriz. Siz büyü müyü sanıyordunuz değil mii? :) Bez bebekler, iğneler... Ah şu Hollywood filmleri... Vudu, Haiti'nin resmi dinlerinden biri. Başta Kongo, Yoruba ve Dahomeanlar olmak üzere, Avrupalılar tarafından köleleştirilerek Saint-Domingue'ye (bugünkü Haiti) getirilen çeşitli Afrikalı etnik gruplar tarafından oluşturulmuş, Avrupa dini gelenekleri ile sentezlenmiş bir inanç sistemi olan Vudu dininin, 16. ve 17. yüzyıllarda Katolik misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılmış olduğunu söyleyip hakkında bilmediğiniz birkaç şeyi sizler için derlediğimizi gururla sunarız. :)

1. 1. 
Vudu inancına mensup kişilerin herhangi bir lideri ve takip ettikleri kişiler yoktur.
2. 2.
Voodoo kelimesi, Fon'un Batı Afrika dilinden gelir ve "manevî varlık" anlamına gelir. Fon, çoğunlukla güney Benin'in merkezindeki etnik ve dilsel bir gruptu.
3. 3.
Vudu temelde, şifa vermek amacını taşır. Birtakım otlar ve dualar aracılığıyla Iwa yardıma çağırılır.
4. 4.
lwa'nın bazı dini törenler sırasında ibadet eden kişinin bedenini ele geçirebileceğine inanmaktadır. Rüya görürken ve beden Iwa tarafından ele geçirilmişken ruhun bedenten kaçabileceğine de inanılıyor.
5. 5.
Voodoo, 1987 Haiti anayasası altında korunuyor, ancak bu her zaman böyle değildi. Dini dışlamak için Katolik Kilisesi Voodoo tapınaklarını yaktı ve din adamlarını 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında dövdü.
6. 6.
Voodoo, 1800'lü yılların başında Afrika dinlerini sekteye uğratmak için ortaya atılan sahte bir efsanenin aksine, insan kurban etme fikrini barındırmaz. Böyle bir davranış, diğerlerinin zarar görmesini kesinlikle yasaklayan ahlaki kurallarına aykırıdır.
7. 7.
Iwa, demir ve metalik güçlerin erkek lwa'sı Ogou gibi bir tür doğal güce bağlanmıştır.
8. 8.
Haiti Vudu'sunda, Aziz Petrus, ruh dünyasının koruyucusu olan Papa Legba olarak bilinir. 
9. 9.
Voodoo töreni sırasında bir hayvanı feda etmek, lwa'ya hayat enerjisi kazandırmaktır. Kurban töreni, evreni yönetmekle meşgul olan lwa'yı yenilemeye yardımcı olan yaşam enerjisini veriyor.
10. 10.
Vudu inancına mensup kişiler birbiriyle ilişkili iki dünya olduğuna inanır: görünür ve görünmez. Ölüm, atalarımızın bizi hala izlediği görünmez dünyadan bizi ayırır.
11. 11.
1685 yılında Fransa, Afrika dinlerini yasaklamıştı. Yerli dinlerinden vazgeçmeyen birçok köle inançlarını Hristiyanlık ile birleştirmişti.
12. 12.
Voodoo en çok üç yerde bilinir: Batı Afrika, Haiti ve Louisiana. Bunun ötesinde, bazen Küba, Brezilya, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti gibi Batı Afrika kökenli birçok ülkede uygulanmaktadır.
13. 13.
Vudu'ya inanan insanlar Iwa ile davullar, hayvan kurban etme ve çeşitli ayinler ile iletişime geçiyorlar.
14. 14.
Iwa, evrenin ve düzenin koruyucusu görevini görür.
15. 15.
Vudu bebekleri diye bir şey aslında tam olarak yok. Sıklıkla adı geçen Vudu bebekleri tamamen Voodoo bebekleri değil, daha ziyade Hoodoo adında bir çeşit Afrika halk sihrinden geliyorlar.
16. 16.
Genel olarak Vudu, kara büyü hakkında değildir. Hatta büyü bile sayılmaz. Vudu, başkalarına şifa vermeye ve başkalarına iyi yapmaya odaklanan, topluluk temelli bir din. Bu din, Afrikalı kölelerin zorlu çalışma koşullarına ayak uydurmasına yardımcı olmuştur.