Desteklenecek öncelikli ürünler belirlendi

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 17:35

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine  yönelik, 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji  seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu  alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için  öncelik verilecek ürünler belirlendi.
 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek  teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve  dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik",  "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda  sektörün  gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi  alan listesi Resmi Gazete'den ilan edildi.
 
Listeler, Bakanlıkça, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları,  yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi,  sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate  alınarak belirlendi.
 
Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak,  farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler  şeklinde tanımlanabilecek.
 
Ayrıca Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından  öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl, "Mobilite", "Sağlık ve Kimya  Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıkları altında 4  çağrıya çıkacak.