Sağlık Bakanlığı istifa sonrası yeniden atama kurası ilanı yayınladı!

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 10:09

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı istifa sonrası açıktan atama kurası ilanı yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için kura ile atama gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 atama kurası başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru şartları!


Sağlık Bakanlığı duyurdu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için yeniden atama kurası ilanı yayınlandı. Adayların yerleştirme işlemleri 18 Haziran'da kura ile belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 atama kurası başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru şartları!
 
Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ilanı yayınlandı. Sağlık Bakanlığı istifa eden sağlık çalışanlarını açıktan atama yoluyla yeniden başvuru hakkı tanıdı. Açıktan atama kurasına, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar başvuru yapabilecek. 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için yeniden yerleştirme işlemi yapılacak. 
 
Adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda yeniden atamaya başvuru yapabilecek.  
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. 
 
Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.
 
Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra belirtilen tarihler arasında; 
 
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)
 
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekiyor. 
 
Kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edildi. Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecekler. 
 
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
 
Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabilecekler. 
 
Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecekler. 
 
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecekler. 
 
Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Diş/Diş Protezi) ile Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre (Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri) yapılacak. 
 
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecek. 
 
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecek. 
 
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecek. 
 
Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) ile Laborant unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Laboratuvar), Sağlık Memuru (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar), ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı - tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Laborant branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir. Atamaları istifa ettiği unvana göre (Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri/Laborant) yapılacak. 
 
Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebilecekler. 
 
Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebilecekler. 
 
Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklar. 
 
Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık teknisyeni” olarak atanacaklar
 
Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler
 
1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.
 
2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)
 
4) Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
 
5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)