Geri Dön

Secde ayetinde nasıl secde yapılır? Kuranda secde ayetleri hangi sayfadadır (cüzlerde)? Kuranda kaç tane secde ayeti vardır?

Kuranda secde ayetleri hangi sayfadadır? Kuranda secde ayetleri hangi cüzlerde? Kuranda secde ayetleri kaç tane? Soruları hatim indirmek için Kur’an-ı Kerim okuyanlar tarafından araştırılıyor. Kuran okurken, secde ayeti okunmuşsa kuran okuyan kişinin kendini öne çekerek tilavet secdesi getirmesi gerektiğinden Kuranda secde ayetlerinin hangi sayfa yer aldığı sorgulanıyor. İşte detaylar…

Secde ayetinde nasıl secde yapılır? Kuranda secde ayetleri hangi sayfadadır (cüzlerde)? Kuranda kaç tane secde ayeti vardır?

Namaz dışında secde âyetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider. Peki, Kuranda secde ayetleri hangi sayfadadır (cüzlerde)? Kuranda secde ayetleri kaç tane?

KURANDA SECDE AYETLERİ KAÇ TANE?

Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır.

KURANDA SECDE AYETLERİ HANGİ SAYFADADIR?

Secde âyetlerinin bulunduğu sureler şunlardır:

1. el-A'raf, 7/206
2. er-Ra'd, 13/15
3. en-Nahl, 16/49;
4. el-İsrâ, 17/107;
5. Meryem,19/58;
6. el-Hac, 22/18;
7. el-Furkân, 25/60;
8. en-Neml, 27/25;
9. es-Secde, 32/15;
10. Sâd, 38/24;
11. Fussilet, 41/37;
12. en-Necm, 53/62;
13. el-İnşikâk, 84/21;
14. Alak, 96/19.

Bu secdenin yapılışı şöyledir: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu ekber" denilerek secdeye varılır, secdede üç kere "Sübhane Rabbîyel-a'lâ (En yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.)" denilir. Bundan sonra "Allahu ekber" denilerek secdeden kalkılır.

Tilâvet secdesinin rüknü, Allah Teâlâ'yı ta'zîm için yüzü yere koymaktır. Ancak namaz hâlinde rükû ve hastalar için imâ da bu secde yerine geçer.

Bu secde için abdestli, temiz, avret yerleri örtülü ve kıbleye yönelmiş olmak şarttır.

Tilâvet secdesine ayaktan inilmesi ve bu secdeden kalkarken ayağa kalkılması ve bu şekilde ayağa kalkarken "Gufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr (Ey Rabbimiz! Senin bağışlamanı bekliyoruz. Son dönüş sanadır." denilmesi müstehaptır.

Tilâvet secdesine varılırken ve kalkarken alınan tekbirler de müstehaptır. Asıl secde ise vacibtir.