Ödeme yapılmayacak! Büyük fırsat, 20 gün kaldı...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 11:52 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 11:52

Ödeme yapılmayacak. 20 gün kaldı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren fırsat... Para, döviz, altın ve menkul kıymetler kapsamda. Hiçbir inceleme ve stopaj kesintisi yapılmayacak. Varlık barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, yurt dışındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak için 20 gün içinde bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirimde bulunulduktan sonra bu varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.


17 Kasım 2020'de yürürlüğe  giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık  barışına yönelik yeni bir imkanın önü açılmıştı.
 
Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında  bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması  amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf  etme imkanı tanınıyor.
 
Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın,  menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.
 
Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.
 
Vergi ödenmeyecek
 
Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi  veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.
 
Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir  vergi ödemeyecek.
 
Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında bildirilen varlıklar  nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 
Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı  gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı  stopaj kesilmeyecek.
 
Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim  sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan  mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi bunları sermaye olarak  da kullanabilecek.
 
Yurt dışında bulunan varlıkların, oralardaki banka veya finansal  kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  olan kredilerin en geç 30 Haziran'a kadar kapatılmasında kullanılması halinde bu  kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla da düzenlemeden  faydalanılabilecek.
 
Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri  üzerinden 30 Haziran'a kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu  varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi  gerekecek.
 
Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda  açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi  halinde ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.
 
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı  kurumlarda bir hesaba transfer edilmesi durumunda banka dekontu veya kurum işlem  sonuç formları, Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi durumunda ise yapılan  bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların ülkeye  getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek.
 
Yurt içindeki varlıklar için de imkan tanıyor
 
Varlık barışı, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de  imkan sunuyor. Düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde  bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine  beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek.
 
Varlık barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz,  altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar  giriyor.
 
Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek.
 
Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da  kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım  2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.
 
Varlık barışından yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları  nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle  mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler,  bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve  bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate  alınmayacak. Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında  istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu  varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.
 
İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe  işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kar  dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.
 
Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı  kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı  kurumlara yatırılarak ispatlanması, banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi  zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.
 
Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk lirası değeri  üzerinden 30 Haziran'a kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor.  Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine  yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.