LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak, 2021 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

07 Haziran 2021 Pazartesi - 7:39 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 7:39

LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 6 Haziran 2021 tarihinde 2 oturum şeklinde tamamlandı. Sınavın ardından LGS soru ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler sınavın ardından sonuçların açılanacağı tarihi merak ediliyor. LGS sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını online olarak TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek, sınav sonuç belgeleri posta yoluyla ise gönderilmeyecek. İşte 2021 LGS sonuç tarihi...


LGS sonuçları, sınavın sona ermesiyle en çok sorgulanan konulardan biri oldu. Türkçe, İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil testlerinden sınava giren öğrenciler, şimdi gözlerini iyi bir liseye girebilmek için sonuçlara çevirdi. Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü aracılığıyla tamamlamak olan değerlendirme sonrasında sonuçlara itiraz için bir de süre tanınacak. Bu sürenin tamamlanmasıyla tercih hazırlıkları başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

LGS SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR? 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ileelde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava girenöğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksekağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle,17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

KATSAYI HESAPLAMA

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları şu şekilde olacak;

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1