LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

07 Haziran 2021 Pazartesi - 10:32 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 10:32

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) salgın önlemleri altında gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin katıldığı sınav sonrasında adaylar uzmanların soru değerlendirmelerini takip ediyor. LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları açıklamasının ardından lise tercih dönemi başlayacak. Puanın yanı sıra yüzdelik dilim tercihlerde etkili olacak. Peki, LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte liselerin yüzdelik dilimleri...


İyi bir liseye yerleşebilmek için hafta sonu LGS'de ter döken adaylar şimdiden puan hesaplamalarına başladı. 30 Haziran'da açıklanacak LGS sonuçlarının ardından tercih dönemi de başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki,  LGS'de yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte liselerin yüzdelik dilimleri...   
 
 
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercihlerini gerçekleştirebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
 
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? 
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
 
Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.
 
Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.
 
LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
 
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor. 2021 taban puanları açıklandığında haberimizde yer alacak.
 
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
 
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
 
a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her biralt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 
b.Her bir öğrencinin her bir alttestine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 
c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 
ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
 
d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 
e.Her alttest için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 
f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dilve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerdenalınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 
g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
 
7- Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 
8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.10- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
 
LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
 
2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
 
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.