İnternetten satanlara para cezası geliyor! 21 Haziran'da...

AA |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 13:23 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 13:23

Bu ürünleri internetten satanlara para cezası verilecek. Resmen duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten satan kişilere idari para cezası verilecek. İmalatçı ve ihracatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada bulundurulamayacak.


 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten satanlara idari para cezası verilecek. 
 
Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa  Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Yönetmelik, piyasaya arz edilen, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere  Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı  Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve  gözetimine ilişkin işlemlerle, bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve  satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususları kapsıyor.
 
Buna göre, tarımsal gübrelerin bir kişiye veya mala zarar vermesi  halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.
 
İmalatçı ve ihracatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun  ürünleri arz edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler,  uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada  bulundurulamayacak.
 
Bu kapsamdaki ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak  amacıyla il müdürlükleri resen veya şikayet üzerine denetim yapacak. Resen  yapılacak denetimlerde yıllık denetim programları esas alınacak. Denetçilerin  denetim yapmasının engellenmesi durumunda idari para cezası uygulanacak.
 
İmalatçılar teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi, kimya mühendisi  veya kimyager çalıştırmak ve çalıştırdıklarını belgelemekle yükümlü olacak.  İmalatçının bu vasıflardan birini taşıması halinde bu şart aranmayacak.
 
Uzaktan erişim yoluyla yapılan satışlar
 
İktisadi işletmeler, yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satışını kendi  internet sitesi üzerinden veya aracı hizmet sağlayıcı kullanarak yapmaları  durumunda, ürüne ait tescil ve lisans belgesi ile tedarikçisine ait lisans ve  dağıtıcı belge numaralarına ürün tanıtımında yer verecek. Ürün tanıtımında onaylı  etiket bilgilerinin dışında herhangi bir bilgi bulundurulamayacak.
 
Satışlarda ürünün takibinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin  gereklilikler yerine getirilecek. Bakanlıkça satışına izin verilmeyen, satışı  durdurulan hiçbir ürün arz edilemeyecek.
 
Bakanlıkça uygunsuz bulunan, tarımda kullanılan gübreleri internet  üzerinden satanlara da idari para cezası uygulanacak. Uygunsuz bulunan ürünün,  uygunsuzluk giderilinceye kadar satışı ve tanıtımı her türlü internet, görsel  basın ve yayım yoluyla yapılamayacak.
 
İdari para cezaları Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na  göre uygulanacak.
 
Onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluğu değerlendirilen  gübre imalatçısı ve ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler "CE" işareti taşıyan  ürünlerini 21 Haziran'da piyasaya arz edebilecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri  yürürlüğe girdi.