Gıdada taklit ve tağşişe 545 bin TL ceza! Resmen duyuruldu

17 Nisan 2021 Cumartesi - 7:51 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 7:53

Gıdada hile yapan işletmelere gelirinin % 1’i oranında para cezası kesilecek. Ceza 54 bin liradan az olmayacak, 545 bine kadar çıkacak.


Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek. Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.
 
GELİRİN YÜZDE 1'İ
 
Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek. Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.
 
Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak. Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak.
 
SUÇ DUYURUSU YAPILACAK
 
Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek. (Sabah)