Geri Dön
EkonomiKamu binalarında yeni dönem! Elektrik faturaları...

Kamu binalarında yeni dönem! Elektrik faturaları...

Kamu binalarında yeni dönem! Enerji kurumlarıyla iş birliği yapıldı. 81 ilde uygulanacak. Pilot okulda gerçekleştirilen projede doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise yüzde 65 oranında tasarruf sağlandı. İlk olarak Bursa Valiliği öncülüğünde kurulan 'Enerji Yönetim Birimi' kamu kurum ve kuruluşlarındaki enerji tasarruf planlamalarını devreye aldı. 2016-2021 yılları arasında sadece devlet okullarında 25 milyon TL'lik kar sağlayan projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yönetiminde 81 ilde valiliklerin bünyesinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Yapılacak çalışmayla 2023’te toplam enerji tüketiminin yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

Kamu binalarında yeni dönem! Elektrik faturaları...

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında hayata geçirilen 'Enerji Verimliliği Projesi', 2017'de yapılan mevzuat değişikliğiyle 'Enerji Yönetim Birimi' adını aldı. Elektrik, mekanik, bina, ısı, yalıtım veya farklı konularda çalışan uzmanların bulunduğu birim, ilk olarak Bursa'daki okullardaki enerji verimliliği üzerine odaklanıp, veri tabanı oluşturuldu.

2020'de ise valiliklerde enerji yönetim birimlerinin kurulması kanunla kararlaştırıldı. İlk olarak Bursa Valiliği öncülüğünde kurulan birim, kamu kurum ve kuruluşlarındaki enerji tasarruf planlamalarını devreye aldı. Bursa'da başlayan projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yönetiminde 81 ilin valiliklerin bünyesinde uygulanmasına karar verildi. Böylelikle kentlerdeki belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumlarında da enerji yönetim birimleri oluşturulmaya başlandı.

PİLOT OKULDA DOĞAL GAZDA YÜZDE 80, ELEKTRİKTE YÜZDE 60 TASARRUF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' kapsamında pilot okul olan Bursa Kız Anadolu Lisesi'nde ilk 'Enerji Performans Projesi' gerçekleştirildi. Bu kapsamda okulun çatısına güneş paneli yerleştirildi, kapı ve camlar değiştirilip, binaya yalıtım yapıldı. Bu sayede lisede doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise yüzde 65 oranında tasarruf sağlandı.

Projeyi daha fazla kamu binasında yapacaklarını belirten Bursa Valiliği Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı, "İmzaladığımız Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile yüzde 21 oranına kadar referans değerimizi düşürme taahhüdümüz var, 2030 yılına kadar. Eğer biz enerjimizi fosil yakıtlı cihazlardan uzaklaştırırsak, yani yenilebilir enerjiye yönelebilir ve enerji tasarrufu konusunda adımlar atarsak yüzde 21 ulaşılamayacak bir hedef değil" dedi.

HEDEF 81 İL

Yazıcı, "2015-2017 yılları arasında proje şeklindeydi. Ancak 2017 yılından itibaren kanundaki mevzuat gereği Enerji Yönetim Birimi olarak resmi adını aldı. Birimde enerji yöneticisi arkadaşlarımız bulunuyor. Elektrik, mekanik, bina, ısı, yalıtım veya farklı konularda çalışmalar yapan uzmanlarla çalışıyoruz. Bu çalışmalarla bir veri tabanı projesi oluşturduk. Veri tabanıyla da 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan enerji verimliliği çalışmaları sürecini yönetiyoruz. Bu çalışmalar Türkiye'de örnek çalışmalar olmaya başladıktan sonra 2020 yılının şubat ayında Enerji Bakanlığı mevzuatta bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle valiliklerdeki enerji yönetim birimlerinin veya kamu kurumlarının mevcut organizasyon yapısına göre enerji yönetim birimlerinin uygulanması ve kurulması talep edildi. Bursa Valiliği olarak öncü olup ilk çalışmamızı gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de uygulanacak enerji yönetim birimi çalışmalarının bir taslak yönergesini hazırladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı'ndan uygun görüş alınca da 10 Haziran 2020'de Valiliğimiz bünyesinde ilk Enerji Yönetim Birimi, Bursa'da kuruldu. Bu süreç tüm ülkeye yayılıyor" diye konuştu.

2023 yılında yüzde 15 tasarruf hedefine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Yazıcı, "Hedefimiz Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Tasarruf Genelgesi'ndeki yüzde 15 tasarruf hedefine ulaşmak. Bunun için çalışmalara başladık" dedi.

'SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ'

Enerji kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını belirten Yazıcı, "Elektrik, su, doğal gaz firmalarından verileri alacağız. Sisteme aktaracağız. Sistem üzerinden buranın abone, ödeme, fatura, tüketim endeksi bilgileri ve referans değeri dahil olmak üzere sistem, her şeyi kendisi üzerinden yapıyor. Sayaç otomasyonları yapıyoruz. İlgili firmalar bize yardımcı oluyor. BUSKİ ile yapılan çalışmada Bursa'daki okullardaki tüm sayaçlar uzaktan okuma sistemine geçti. Okullardaki su kullanımını sayaçlarda her saat takip edebiliyoruz. Bursa'daki tüm kamu kurumları da uzaktan sayaç okumalı sisteme dönecek" diye konuştu.

'YENİ BİR YATIRIM MODELİ'

Yazıcı, projenin detaylarını anlatırken, "Enerji Performans Sözleşmesi'ne de gelince, bu Türkiye'de yeni bir yatırım modeli. Yeni bir sistem. Sistemin en güzel özelliği yatırım yapılacak, elde edilen tasarrufla da yatırım bedeli karşılanacak. Yatırımcı mühendislik alt yapısına ekonomik ve teknik alt yapısına güvenen kişilere, kamuda enerji verimliliği yatırımı yapma fırsatı vereceğiz. Burada hedef, hem kamunun, hem de özel sektörün kazanması" ifadelerini kullandı.

'5 YILDA 25 MİLYON TL KAR'

Yazıcı, proje kapsamında 5 yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde edildiğini belirterek, "Ciddi şekilde tasarruf edildi. Yıllık yaklaşık 5 milyon TL civarında bir para. Bunu kamu kurumlarıyla 81 ile yaydığınız zaman ciddi bir değer oluyor. Yüzde 15 ulaşılabilecek rakamın en basit göstergesidir. İmzaladığımız Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile 2030 yılına kadar yüzde 21 oranına kadar referans değerimizi düşürme taahhüdümüz var. Eğer biz enerjimizi fosil yakıtlı cihazlardan uzaklaştırırsak, yani yenilebilir enerjiye yönelebilir ve enerji tasarrufu konusunda adımlar atarsak yüzde 21 ulaşılamayacak bir hedef değil" dedi.