Geri Dön

'Böyle borç ödeyemeyiz'

TMO stoklarındaki 50 bin ton fındığı 1.1 lira bedelle Fiskobirlik’e satmakla görevlendirildi ama...

Fiskobirlik: 850 kuruşluk fındığı 1.1 liraya alıp
borç ödeyemeyiz

TMO, Bakanlar Kurulu kararı ile üreticiye 70 milyon lira borcu bulunan Fiskobirlik’e kaynak yaratmak için TMO stoklarındaki 50 bin ton fındığı 1.1 lira bedelle Fiskobirlik’e satmakla görevlendirildi. Fiskobirlik önce kararnameyi sevinçle karşıladı. Ancak dün öğle saatlerinde Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Kararname sadece ’yağlık için fındık verilir’ diyor. Yağlık fındığın kilosu 850 kuruş. Bu fındığı 1.1 liradan alıp nasıl üretici borcu öderiz” dedi

HÜKÜMETİN fındık üreticisine jest niteliğindeki kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu’nun 26 Mayıs’ta aldığı karar, önceki gün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Bakanlar Kurulu kararı ile üreticiye 70 milyon lira civarında borcu bulunan Fiskobirlik’e kaynak yaratmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarındaki 50 bin ton fındığı 1.1 lira bedelle Fiskobirlik’e satmakla görevlendirildi. Böylece Fiskobirlik’in yağ, kabuk ve küspe satışından elde edeceği gelirle üreticiye olan borçlarını ödemesi hedefleniyordu.

Fiskobirlik Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı ilk açıklamada, karar sevinçle karşılanarak, “Birliğin borçlarını ödeme sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Pazartesi gününden başlamak üzere ürün bedeli alacağı olan üreticilerimize market alışverişinin yanında, nakit ödemesine de başlanılacaktır” denildi.

Teşekkür ettiler ama...

Açıklamada kararnamenin çıkmasına talimatlarıyla destek veren Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Devlet Bakanı Ali Babacan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, hükümetin diğer üyeleri, bölge milletvekilleri ve Başbakan Danışmanı Şaban Dişli’ye teşekkür edildi.

Ancak dün öğle saatlerinde Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO’nun Fiskobirlik’e, yağlık olarak işlenmesi şartıyla kilosu 1.1 liradan 50 bin ton fındık satması yönündeki kararın, Başbakan Erdoğan’ın kendilerine söz verdiği şartlarda çıkmadığını, bu durumda TMO’dan fındık almalarının mümkün olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Trabzon ve Ordu’da yaptığı mitinglerde, TMO stoklarındaki 50 bin tonluk kabuklu fındığın Fiskobirlik’e satılacağını açıklamıştı.

Zarar Hazine’ye

Toprak Mahsulleri Ofisi Stoklarındaki Fındıklardan Yağlık Olarak Kullanılmak Üzere Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne Satış Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, TMO, stoklarındaki fındığın 50 bin tona kadar ki miktarını yağlık olarak ayırıp, kilosu 1.10 lira bedelle, aylık 2 bin 500 tonluk partiler halinde, yalnızca yağ imalatında kullanılmak üzere, her partiye ait ürün bedelinin peşin ödenmesi şartıyla Fiskobirlik’e satmakla görevlendirildi. Satılan fındıklara ilişkin yağ imalatından elde edilecek ürünler, sadece kabuk, yağ ve küspe olarak satılmak üzere değerlendirile- cek. Fındık küspesi, yalnızca yem sanayinde kullanılmak üzere yem sektörüne satılacak. Fiskobirlik, bu faaliyetten elde edeceği geliri, öncelikle üretici borçlarının ödemesinde kullanacak.

Satılacak fındık stokunun muhafazası amacıyla, TMO tarafından kiralanan depolara kiralama süresi sonuna kadar ödenecek kira ücretleri ve güvenlik giderlerinin tamamı, ikinci parti ürünün tesliminden başlamak üzere, Fiskobirlik tarafından eşit taksit halinde TMO’ya ödenecek.

Karar kapsamında doğan ve TMO kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararları, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Fiskobirlik: Kararnamenin değiştirilmesini bekliyoruz

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Bu kararname, Başbakan’ın bize söz verdiği kararname değil. Biz mamul madde olarak işlemek üzere fındık istemiştik. Bize sadece yağlık olarak işlemek üzere fındık veriliyor. Bu şartlarda fındığı alıp, yağlık olarak işleyip Fiskobirlik’in para kazanması ve üretici borçlarını ödemesi mümkün değil. Kararnamenin acilen değiştirilmesini istiyoruz” dedi. Lütfi Bayraktar, şöyle konuştu: “Kararname sadece ’yağlık için fındık verilir’ diyor. Zaten yağlık fındığın değeri, kilosu 850 kuruş. Bu fındığı 1.1 liradan alıp nasıl üretici borcu öderiz. TMO zaten fındığı yağlık olarak değerlendiriyor ve 850 kuruş kazanıyor. Fındık bedeli olarak 55 milyon lira, kira ve koruma bedeli olarak da 5 milyon lira olarak ödeyeceğim. Bu fındığı yağ yaparsam, 60 milyon liraya aldığım fındıktan kazanacağım azami gelir 48 milyon lira. Fındık zaten yağ olarak işlenirse piyasa bozulmaz. Mamul olarak işleyebilmemiz ve piyasanın bozulmaması için 2 bin 500 tonluk sınır konmuştu. Yağlık olacaksa neden sınır konulsun.”