Gazete Vatan Logo

Yaş Antlaşması Özeti Ve Önemi... Yaş Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Tarihte imzalanan her antlaşmanın farklı bir nedeni ve sonucu vardır. Osmanlı Devletinin de Rusya ile imzalanan birden fazla antlaşması bulunmaktadır. Bunlardan biri Yaş antlaşması olarak tarihte yer almıştır. Bu antlaşma bazı tarihçilere göre Osmanlı devletinin dağılmasına dahi neden olmuştur. Bu antlaşma Osmanlı Devletinin dağılmasına ve çökmesine neden olarak görülmektedir

Yaş Antlaşması Özeti Ve Önemi... Yaş Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Yaş Antlaşması Özeti

Osmanlı- Rus ve Osmanlı - Avusturya savaşlarında Avusturya 1791 yılında Ziştovi antlaşması ile çekilince, Rusya tek başına kaldı. Dolayısı ile savaşa devam edememiş ve Yaş antlaşması imzalanmıştır. Geçmişten günümüze kadar yapılan çok sayıda antlaşma var. Ancak bu antlaşma Osmanlı adına oldukça önemli olmuştur. 

Yaş Antlaşmasının Önemi

Yapılan bu antlaşma ile Osmanlı devletinin gerileme dönemi sona eriştir. Dağılma ve Çöküş döneminin ise başlangıcı olmuştur. Üçüncü Selim bu durumda, gerileme döneminin son padişahı ve dağılma döneminin ise ilk padişahı olarak tarihe geçmiştir. 

Yaş Antlaşmasının Tarihi

Yaş antlaşması ismini Yaş isimli şehirden almaktadır. Osmanlı Devleti o dönemde, Kırım'ı yeniden almak istemiştir. Prusya ile İngiltere'nin teşviki ile Osmanlı savaş açmıştır. Ancak Rusya'nın yanında Avusturya da vardır. Bu durum Osmanlı devletini zora sokacaktır. Akabinde gelen yenilgiler, Rusya ile Osmanlı devleti arasında bu antlaşma imzalanmıştır. Antlaşama 10 Ocak 1972 yılında imzalanmıştır. 

Yaş Antlaşmasının Maddeleri

Her antlaşmada olduğu gibi bu antlaşmadan da farklı maddeler yer almıştır. 

- Osmanlı Devleti Kırım bölgesini Rusya'ya bırakacaktır

- Rusya işgal etmiş olduğu bölgeleri boşaltacaktır

- Prut nehri iki devlet arasında sınır olarak kabul edilecektir

- Ticari ilişkiler dostane olarak tekrar devam edecektir 

Yaş Antlaşmasının Özellikleri Neler?

Yaş antlaşması gerileme döneminin sona ermesine neden olmuştur Osmanlı devleti dağılma dönemine girmiş oldu. Avusturya savaştan çekilince Rusya tek başına kalmıştır. Bu yüzden barış istedi. Rusya ile Osmanlı Devleti 1792 yılında Yaş antlaşmasını imzalamaya karar verdi. Savaş bu antlaşma ile sona erdi. 

Yaş Antlaşmasının Bilgileri

Yaş antlaşması tarihte ciddi ve önemli bir yere sahiptir. Özellikle bazı tarihçilerin görüşüne göre, bu antlaşma Osmanlı Devletinin dağılmasına neden olmuştur. Öte yandan bu antlaşma ile savaş bitmiştir. Rusya ile Osmanlı devleti arasındaki ticari ilişkinin de eskiye döneceği kabul edilmiştir. Prut nehri Osmanlı ile Rusya arasında sınır bölge sayılacaktır.

Aynı zamanda antlaşmanın en önemli maddelerden birisi de Rusya işgal ettiği bölgeleri boşaltacaktı. Osmanlı devleti ise Kırım'ı Rusya devletine bırakacaktır. Böylece yapılan bu antlaşma her iki tarafı da memnun etmiştir. Ancak Osmanlı devleti için bu antlaşma dağılmanın ilk adımı olarak da bazı kaynaklarda görülmektedir. 

Üçüncü Selim dağılma döneminin ilk padişahı olarak tarihe geçmiş oldu. Tarihi açıdan önemli ve donanımlı bir antlaşma olan Yaş antlaşması ise Yaş bölgesinden ismini almaktadır. Tarihte yapılan antlaşmalara, imzalanan şehrin ismini almaktadır. Bu durum Yaş antlaşmasında da aynen görülmektedir.