Gazete Vatan Logo

Pakistan Bayrağı Anlamı Nedir? Pakistan Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Hindistan ile komşu bir ülke olan en önemli Ortadoğu ülkeleri arasında yer alan Pakistan’ın bayrağı sıkça araştırılıyor. Çok köklü ve iyi bir tarihe sahip olmasının yanında tarihini de temsil eden ikonik bir bayrağın sahiptir.

Pakistan Bayrağı Anlamı Nedir? Pakistan Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Pakistan Bayrağı Anlamı Nedir?

Uzun yıllardan beri Hindistan ile belli bir rekabet içinde olan Pakistan, aynı zamanda en çok nüfusa sahip olan ülkeler içinde yer alır. Aynı zamanda kurulduğundan itibaren farklı renkler üzerinden ilan edilen ve kabul edilmiş bir bayrağı bulunur.

11 ağustos 1947 yılında Pakistan bayrağı resmî olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda ise, belli başlı renkleri ile birlikte aynı zamanda sembol üzerinden de farklı anlamlara sahiptir. Bu anlamlar da gelecek ile birlikte aydınlığı temsil eder. Diğer bir tanımla hem Pakistan'ın hem de tüm dünyanın geleceğinin yanında, aydınlık yarınları da anlatır.

Pakistan Bayrağı Nasıl Oluştu?

Pakistan bayrağının üzerinde beyaz ve yeşil renkler yer alır. Özellikle de yeşil renk üzerine konumlandırılmış olan Hilal ve beş köşeli Yıldız bulunur. Yani hem iki farklı renk ile birlikte hem de bir sembol olarak da değerlendirilir. Bunun yanında bu renklerin kendi içinde belli başlı farklı anlamları da vardır. Genel olarak isim ise, Pakistan bayrağı beyaz ve yeşil renkli üzerinden, gelecek ile birlikte aydınlığı da ön plana çıkarır.

Haberin Devamı

Pakistan Bayrağı’nın Renkleri Ne Anlama Geliyor?

Pakistan bayrağının renkleri, yeşil zemin üzerinde yer alan beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Bayrağın yeşil zemini ise, diğer pek çok Müslüman milletlerde de olduğu gibi İslam dinini simgeler. İslam dininde refahın, barışın, doğruluk ve dürüstlük gibi pek çok farklı olguların temsilcisi olarak görülen yeşil, aynı zamanda hayra işaret eden renkler içinde kabul eder.

Pakistan Bayrağı Anlamı Nedir Pakistan Bayrağı Nasıl Oluştu, Renkleri Ne Anlama Geliyor

Pakistan halkının İslam dinine gönülden sıkı sıkıya olan bağlılığını da simgeleyen yeşil renk, genel olarak bu anlamları ifade eder. Pakistan bayrağının içinde bulunan renkler içindeki hilal ve yıldızın rengi olan beyaz kardeşliği ve barışı temsil etmek üzere kullanıldı. Aynı zamanda ülkenin bilim ve İslam ışığında aydınlık bir geleceğe vurgu yapılmak gibi, çeşitli anlamlarda hilal yıldızın rengi olan beyaza da yüklendi. 

Kardeşlik ve barışa vurgu yapan beyaz renk, aynı zamanda ülkedeki diğer farklı toplulukların da barış içinde yaşaması ve Polonya halkının her daim barış yanlısı olduğunu simgeler. Bayrağın en alt şeridinde yer alan ve ikinci renk olarak bilinen kırmızı renk ise, milli birlikteliğe karşı olan aidiyet duygusunun da önemli bir ifadesi olarak bayrakta yer alır.

Haberin Devamı

Bayrakta yer alan kırmızı renk ise, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığı için dökülen onlarca kanı temsil eder. Aynı zamanda bundan sonraki yalanan süreçte de barışçıl yollarla ülkenin bağımsızlığın korunmasını ve gerek duyulması halinde bütün halkın vatanları için canlarını vermeye hazır olduklarını simgeler.