Dicle Üniversitesi 99 sağlık personeli alıyor!

09 Haziran 2021 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 9:39

Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere hemşire, laborant, ebe, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında alım yapılacak. Peki, Dicle Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Dicle Üniversitesi personel alımı sağlık personeli alımı şartları!


Dicle Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere 99 sağlık personeli alınacak. Başvurular, 18 Haziran'a kadar yapılabilecek. Peki,  Dicle Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Dicle Üniversitesi personel alımı  sağlık personeli alımı şartları!
 
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacak. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yapılabilecek.  
 
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
1 - Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)
 
2 - Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.
 
3 - Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 
4 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
 
5 - Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
 
6 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika.
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 
2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
3 - Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
 
4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
 
6 - Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
 
7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 
8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 
9 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
 
10 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
 
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
Yerleştirme sonuçları 15 iş günü içerisinde üniversitenin http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecek. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacak. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.