Geri Dön
KobiYarım ücret uygulaması nedir, işveren hangi şartlarda yarım ücret ödeyebilir?

Yarım ücret uygulaması nedir, işveren hangi şartlarda yarım ücret ödeyebilir?

Belli durumlar altında işveren, çalışanlarına yarım ücret ödeyebilir. Bu uygulama kanun ile belirlenmiş olan süreyi aşamaz. Peki kimi sebeplerle çalışmıyor ya da çalışamıyor olan işçiler için geçerli olan yarım ücret uygulamasının detayları neler? İşveren hangi şartlar altında yarım ücret ödeyebilir?

Yarım ücret uygulaması nedir, işveren hangi şartlarda yarım ücret ödeyebilir?

Yarım ücret uygulaması sadece kanun ile belirlenmiş sınırlar içerisinde yapılabilir. Onun dışında işverenin iş sözleşmesinde yazan ücretleri azaltma hakkı yoktur. İş Kanunu'na göre, kimi sebeplerle çalışmayan veya çalıştırılamayan işçilere, işveren tarafından çalışmıyor olmalarına oldukları halde günlük ücretlerinin yarısı ödenir.

HANGİ DURUMLARDA YARIM ÜCRET ÖDENİR?

İş Kanunu madde 40, "24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir." demektedir.

YARIM ÜCRET ÖDENEN ZORLAYICI SEBEPLER NELERDİR?

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'e göre zorlayıcı sebepler: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler