Geri Dön
Çalışan HaklarıEczacı kalfaları erken emeklilik hakkını nasıl kullanacak?

Eczacı kalfaları erken emeklilik hakkını nasıl kullanacak?

Sağlık çalışanlarına getirilen yıpranma hakkından eczacı kalfaları da yararlanabiliyor. 2019/9 sayılı genelge kapsamında yıpranma hakkına sahip olan eczacı kalfalarının çoğu kendilerine tanınan haklardan habersiz. Bu haktan nasıl yararlanacaklarını bilmiyorlar. İşte eczası kalfaları erken emeklilik hakkının detayları…

Eczacı kalfaları erken emeklilik hakkını nasıl kullanacak?

Sağlık çalışanları için getirilen yıpranma hakkı, 2019/9 sayılı genelge ile eczacı kalfalarının da yararlanmasının önünü açtı. Mili Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği iş birliği sonucunda düzenlenen eğitim sonucunda, sertifika ve kurs bitirme belgesine sahip olan kalfalar yıpranma hakkından faydalanabilecek.

Yıpranma hakkıyla elde edilen haklar!

3 Ağustos 2018 tarihi itibariyle bu belgeye sahip, olan kalfalar geriye dönük 10 aylık yıpranma hakkından da yararlanabiliyor.

Her yıl 60 gün fiili hizmet zammı elde edebilecek.

Her 1 yıllık çalışmaları için bir ay erken emeklilik hakkı kazanabilecek.

İşlemler işveren tarafından yapıldığından ek ödeme yapılmasına da gerek kalmayacak.

Yıpranma hakkından nasıl yararlanılır?

Eczacılar, sertifika ve kurs bitirme belgesine sahip olan kalfalarını bu haktan yararlanmaları için '3213.02-Eczane hizmetleri teknikeri’ meslek koduyla SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Genelgenin ilgili maddesi:

(A) Eczanesi, "eczane kalfası" olarak çalıştırdığı sigortalı (B)'nin Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun (20) numaralı sırasında yer alan hüküm çerçevesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirimini yapabilmek için ilgilinin Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği işbirliği neticesinde düzenlenen eğitim sonucunda düzenlenen sertifikası ya da kurs bitirme belgesini de ekleyerek 18/1/2019 tarihinde dilekçe vermiştir. Yapılan incelemede, sigortalının ilgili Bakanlıkça onaylı kurs bitirme belgesinin bulunduğu, dolayısıyla da 1219 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca sağlık meslek mensubu sayıldığından bu sigortalıyı çalıştıran işyerinin Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen süreye ilişkin tanımlama işlemi yapılacak, sigortalı (B)'nin hizmetleri “3213.02-Eczane hizmetleri teknikeri” meslek koduyla bildirilecektir