Geri Dön
KobiÇalışana deneme süresinde sigorta yapmak mecburi midir?

Çalışana deneme süresinde sigorta yapmak mecburi midir?

İşverenler, İş Kanunu'nda deneme süresi olarak adlandırılan zaman dilimi için işe başlayan çalışanlarına sigorta yapma yükümlülükleri olup olmadığını merak ederken, çalışanlar da deneme süresi boyunca haklarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Çalışana deneme süresinde sigorta yapmak mecburi midir?

İş Kanunu deneme süresini tanımlayarak, bu süreyi 2 ay olarak belirlemiş ancak toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabileceğini söylemiştir. Denem süresi her iki tarafın da birbirini tartarak işe devam etme arzusu içinde olup olmayacaklarını belirledikleri zaman zarfıdır. Peki bu süre içerisinde sigorta zorunlu mudur?

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve karşılıklı olarak tazminatsız, derhal feshedebilir. Onun haricinde işçinin tüm hakları saklıdır.

İş Kanunu deneme süreli iş sözleşmesi için şöyle der: "Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır."

DENEME SÜRESİNDE SİGORTA ZORUNLU MUDUR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise çalışanların sigortalılığı konusunda;

Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7 nci maddesinde; Sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için (hizmet akdine istinaden çalışanlar için) çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlayacağı,

– “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinde de; işverenin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, (bazı istisnalar hariç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde (yukarıda) belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Yani deneme süresindeki çalışan için sigorta yaptırılması zorunludur. Sigortasız olarak çalıştırılmaları suç teşkil eder.