Geri Dön
Uzmana SorAsgari ücretin altında maaş ödeyene idari para cezası

Asgari ücretin altında maaş ödeyene idari para cezası

Asgari ücretin aşağısında bir ödeme yaptığı belirlenen işverenler hakkında idari yaptırımlar da yine meydana getirilen düzenlemeler ile yaptırıma tabi tutuluyor. Söz konusu idari yaptırım kişi ve asgari ücret altında çalıştığı zaman dilimi bakımından ayrıca hesaplanır.

Asgari ücretin altında maaş ödeyene idari para cezası

Avukat Bilal Çelik, asgari ücretin altında maaş ödenmesi halinde çalışanın haklarının neler olduğunu açıkladı. Asgari ücret işverenin çalışanlarına ödemesi gereken en düşük ücret tutarını belirtir yani işveren bu tutarın altında bir ücret ödemesi meydana getiremeyecektir.

İş Kanunu madde 39’a göre İş Kanunu kapsamında veya hangi kanun kapsamında çalışan olursa olsun ekonomik ve sosyal durumların düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir ve Resmi Gazetede yayınlanan kararlar kesin olacaktır.

Komisyon tarafından belirlenen asgari ücret herhangi bir işkolunu nitelendirmez. Genel olarak meydana getirilen asgari ücret her türlü çalışana verilecek en az ücret olarak karşımıza çıkar.

Asgari ücretin altında ödeme yapılması çalışan için iş akdini sona erdirmesinde haklı sebep olarak kabul edilir. İşçinin yapmış olduğu iş her ne olursa olsun belirlenen asgari ücret aşağısında bir maaş ödemesi yapılması söz konusu değildir.

Ancak kanunda ve yönetmeliklerde bildirilen bu hükümler yer almasına rağmen görmekteyiz ki işverenler tarafından çalışanlar asgari ücretten aşağı bir ücrette çalıştırılmak istenmektedir. Asgari ücretin aşağısında bir ödeme yaptığı belirlenen işverenler hakkında idari yaptırımlar da yine meydana getirilen düzenlemeler ile yaptırıma tabi tutulmuştur. Söz konusu idari yaptırım kişi ve asgari ücret altında çalıştığı zaman dilimi bakımından ayrıca hesaplanır.

Asgari ücretin altında ücret ödemesi yapılmasının yanı sıra, fazla çalışma (mesai ücretinin) yatırılmaması, kanunda belirtilen azami sürelerden daha çok çalıştırılmak istenmesi de idari para cezasına hükmedilecek diğer durumlar arasında yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren ALO 170 hattı üzerinden veya internet sitesi üzerinden şikayette bulunmak da mümkündür.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler