"Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl rekor başvuru geldi

AA |  08 Haziran 2021 Salı - 17:47 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 17:47

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7'ncisini düzenlediği "Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl proje bazında toplam 468 ile rekor başvuru yapıldı.


Bakanlık, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum  ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik  konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin  sağladığı faydaların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek  yeni projelerin teşviki hedefiyle 2014 yılından bu yana Verimlilik Proje Ödülleri  veriyor.
 
Mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerle kamu kurum ve  kuruluşları, son bir yılda tamamladıkları ürün veya hizmetlerin kalitesini,  süreçlerinin performansını, ham madde, malzeme, enerji, sermaye ve insan  kaynaklarının verimliliğini ve karlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya,  çalışma hayatının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirdikleri  projeleriyle Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvuru yapabiliyor.
 
Ödül başvurusu yapılan projeler, bağımsız değerlendiriciler tarafından  inceleniyor. Bağımsız değerlendiriciler, kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör,  üniversite veya sivil toplum örgütü temsilcilerinden gönüllülük esasına göre  alınan başvurular üzerinden Ödül Yürütme Komitesi tarafından uzmanlık alanları ve  deneyimlerine göre seçiliyor. Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme  aşamalarında görev yapıyor.
 
53 ilden başvuru geldi
Bakanlığın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü  koordinasyonunda düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı başvuruları, 31  Mayıs itibarıyla tamamlandı.
 
Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen yarışmaya,  bu yıl proje bazında toplam 468 başvuru yapıldı. Böylece bu yıl 7'ncisi  düzenlenen yarışmada rekor kırılarak en yüksek proje başvuru sayısına ulaşıldı.
 
Başvuruların kategoriler bazında alındığı yarışmada, en fazla  müracaat, "Büyük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde oldu. Ayrıca 44 kamu kurumu da  61 projeyle Verimlilik Proje Ödülleri 2021'e başvuruda bulundu.
 
Bu yıl 53 ilden başvuru yapıldı. En çok başvuru İstanbul'dan geldi.
 
Bağımsız değerlendirici başvurularına yoğun ilgi
Verimlilik Proje Ödülleri 2021 sürecinde bağımsız değerlendirici  olarak görev almak üzere 60 ilden toplam 282 başvuru ulaştı.
 
Başvuranların yüzde 42'si üniversitelerde görevli akademisyenler  tarafından yapılırken yüzde 34'ü özel sektör çalışanlarınca gerçekleştirildi. En  fazla bağımsız değerlendirici başvurusu Ankara'dan geldi.
 
Sonuçlar eylülde açıklanacak
Verimlilik Proje Ödülleri 2021'e başvurusu yapılan projelerin,  "Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Proje  Yürütme Kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılacak ve uygun bulunanlar  bağımsız değerlendiricilerce puanlanacak.
 
Ödül almaya hak kazanan projeler ise eylülde düzenlenmesi planlanan  törenle ilan edilecek.