Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri belirlendi

AA |  25 Aralık 2018 Salı - 2:31 | Son Güncelleme : 25 12 2018 - 5:11

Yüksek Seçim Kurlu (YSK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine giden süreçte yazılı, sözlü ve görüntülü basında uyulması gereken esasları belirledi.


Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli  İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın  ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki kararda, Türkiye Radyo  Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim  sürecinde yapacakları yayınlarda ilgili kanunlarda yer alan yayın hizmet  ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.
 
Radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının  tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğu  hatırlatılan kararda, bu kuruluşların tek yönlü, taraf tutan yayınlar  yapamayacakları, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız  adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları kaydedildi.
 
Yayınlarında adaletli, tarafsız ve kanunlara uygun davranmak  zorunluluğu bulunan bu kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini  inançları da esas alarak yayın yapamayacakları bildirilen kararda, siyasi  partiler ve bağımsız adayların seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik,  dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılımın  sağlanması, bu konudaki girişimlerini ve sonucunu yayınlarında açıkça ilan ederek  kamuoyuna duyurması gerektiğine işaret edildi.
 
Kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların, radyo ve televizyon  kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda  Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin de kullanılabileceği vurgulandı.
 
Oy verme gününden önceki 24 saate kadar yapılacak yayınlar
 
Karara göre siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24  saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık  oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.
 
Siyasi partiler veya adayların açık ya da kapalı yer toplantıları  radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayımlanabilecek. Seçime katılan siyasi  partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar  yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı  veya görüntülü propaganda yapabilecek.
 
Seçim dönemi içinde "Ulusa Sesleniş" veya "Millete Hizmet Yolunda"  gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayımlanamayacak.
 
Herhangi bir yayının banttan, internet ortamında propaganda  yasaklarına aykırılık içerecek şekilde yayını halinde tüm dünyadan izlenmesi  mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim  sağlayıcılarına bildirme görevi itirazın yapıldığı yerin ilçe seçim kurulu  başkanlığına ait olacak.
 
Vatandaşların telefonlarına mesaj gönderilemeyecek
 
Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit  telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi  partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her  zaman serbest olacak.
 
Oy verme tarihi olan 31 Mart 2019'dan önceki 10 günlük sürede, yazılı,  sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler,  tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir  siyasi partinin veya adayın lehinde ya da aleyhinde, vatandaşın oyunu etkileyecek  biçimde yayın ve dağıtım yapılamayacak.
 
Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve  doğruluk ilkelerine uygun olacak, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin  yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek  sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak.
 

ETİKETLER