YPG/PKK Afrin'de de çocukları kaçırıp savaşa zorladı

AA |  13 Mart 2018 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 13 03 2018 - 15:39

Teröristlere ait fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarındaki fotoğraflarla belgelenen YPG/PKK'nın çocuk savaşçıları, bugüne kadar yayınlanan birçok uluslararası raporda da yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 22 Aralık 2016 tarihli raporunda, PKK'nın Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak kullandığı 29 olayın saptandığı belirtilirken BM raporlarında ise YPG'nin Afrin ve Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocukları örgüte eleman olarak aldığı aktarılıyor.


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, PKK'nın yıllardır başvurduğu  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çocuk yaştaki kişileri kaçırarak  savaştırma eylemleri, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinde yine  uygulanıyor.
 
 
Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da  daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, önceki  günlerde bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelenmişti.
 
Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma  yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile  dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve  dağdaki yaşamlarını ortaya koymuş, 13-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen  çocuklara ait görüntüler bulunmuştu.
 
Terör örgütünün fotoğraf ve görüntülerle belgelenen çocuk savaşçıları,  BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun Ağustos 2013'te  yayınladığı raporda, ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke  Raporlarında ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün çeşitli raporlarında da kapsamlı  bir şekilde anlatılıyor.
 
Onca karara rağmen terör örgütü, hukuksuzluğunu sürdürmeye devam  ediyor. Terör örgütünün ailelerinden kopararak zorla savaştırdığı çocuklar,  uluslararası raporlarla belgelenmesine rağmen dünya devletleri ise sessizliğini  koruyor.
 
Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusunda ABD'nin Temmuz  2015'te yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda, Kürt kökenli çocukların  kaçırıldığı veya PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmişti.
 
ABD'nin Haziran 2016'da yayınladığı aynı raporda, terör örgütü PKK'nın  Suriye kolu PYD/YPG'nin 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını  örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına  götürmeye devam ettiği kaydedilmişti. Mayıs 2015’te YPG ve YPJ'nin sözde Afrin  kantonunda 18 yaş ve üstü kişiler için meşru müdafaa çağrısı yaptığı dile  getirilmiş ancak Nisan 2015'te 16 yaşında bir kız çocuğunun ailesinin  itirazlarına rağmen YPG tarafından örgüt bünyesine zorla alındığına dikkat  çekilmişti.
 
Çocukları kaçırılan ailelerin eylemleri ABD raporunda
 
ABD'nin 2014'te yayınladığı İnsan Hakları Uygulamaları Ülke  Raporlarının Türkiye'ye yer verilen kısmında, terör örgütü PKK’nın geçmişte  düzenli olarak çocukları aldığı ancak PKK’lı çocuk savaşçıların sayısının  bilinmediği ifade edilmişti.
 
Raporda, PKK’nın gençleri kaçırma ve örgüte eleman olarak temin etme  eylemlerini devam ettirdiği belirtilmiş, hatta kaçırılanların ailelerinin,  örgütün çocuklarını bırakması için çok sayıda protesto düzenlediklerine yer  verilmişti.
 
Uluslararası hukukun, savaş durumunda çocukların kullanılmasını  yasaklamasına karşın, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun  Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, YPG’nin Afrin ve Haseke’de 12 yaşındaki  erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği aktarılıyor.
 
15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu'nda ise  Suriye’de 14-17 yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarının Haseke bölgesinde Kürt  silahlı gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına  yerleştirildiği, ayrıca bilgi ve askeri teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere  kullanıldıkları naklediliyor.
 
 Afrin'de de aynı suçu işlemişler
 
İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 19 Haziran 2014'te yayınlanan  "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD’nin Ele Geçirdiği Bölgelerde Kötü  Muameleler" başlıklı raporda, terör örgütü YPG'nin "Afrin, Kobani ve Cezire’deki"  kontrol noktalarında 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı ve bazı  çocukların YPG saflarında savaşa katıldığı belirtiliyor.
 
HRW'nin 22 Aralık 2016 tarihli, "Irak: Silahlı Gruplar Çocukları Asker  Olarak Kullanıyor" başlıklı bir yayınında ise özellikle terör örgütü PKK’nın  Irak’ta çocukları asker olarak kullanması ele alınıyor.
 
PKK'nın kız ve erkek çocuklarını militan kadroya dahil ettiği ve kendi  kadrolarından çıkmaya çalışanları kaçırdığı ya da ciddi bir şekilde suistimal  ettiği belirtilen raporda, bölgede yapılan saha araştırmaları sonucunda, PKK'nın  Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak temin ettiği  29 olayın saptandığı aktarılıyor. Raporda, bu kapsamda, 15 yaşından küçük  çocukların çatışmalarda yer aldıkları, kontrol noktalarına yerleştirildikleri ya  da silahların temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerde kullanıldıkları  kaydediliyor.
 
Bir diğer izleme örgütü Almanya merkezli Kurd Watch ise PYD'nin  kişileri zorla silah altına alması ve çocukları savaşçı olarak kullanmasına  ilişkin bir rapor yayınladı. PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde "meşru müdafaa  kanunu" ile kişilerin zorla silah altına alındığı kaydedilen raporda, 12 yaşına  kadar küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi tutuldukları vurgulanıyor.
 
Fatıma, Maisa, Sidra...
 
Kurd Watch'ın raporlarında, terör örgütü PYD/YPG'nin ailelerinden  kopardığı çocuk savaşçılara ilişkin örnekler de anlatılıyor.
 
Buna göre, PYD/YPG'nin kullandığı yüzlerce çocuk militandan biri olan  Fatıma S.A, 12 yaşındayken terör örgütü tarafından silah altına alınıyor. Ailesi  ile yapılan görüşmelerde Fatıma'nın birden kaybolduğu, ebeveynlerinin PYD/YPG  destekçisi olması ve kızlarının örgüte katılmalarını istememesine rağmen sonraki  süreçte çocuklarına ulaşmalarının engellendiği belirtiliyor.
 
Benzer bir diğer olay, 13 yaşındaki Maisa M.A'nın başına geliyor.  PYD/YPG tarafından okulundan alınarak militan kadroya dahil edilen Maisa'nın geri  verilmesi için akrabalarının PYD/YPG birlikleri önünde protesto gösterisi yaptığı  ancak kızlarına ilişkin bir bilgi olmadığı yanıtını alan ailenin, daha sonra  kızlarının YPJ kamplarından birinde olduğunu öğrendiği aktarılıyor.
 
Söz konusu çocuk savaşçıların çatışmalarda hayatını kaybettiği ya da  yaralanabildiği, hatta kendi silahlarından çıkan kaza kurşunlarına da hedef  olabildikleri anlatılıyor. Tel Tamr kentinde PYD tarafından sözde trafik polisi  olarak görevlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu Sidra M.S.U'nun, 2015 Haziran  ayında kendi tüfeğinden çıkan kaza kurşunu ile hayatını kaybettiği yine Kurd  Watch'ın raporlarında belgeleniyor.
 
Savaş suçu sayılıyor
 
Çocukların asker olarak kullanılması hususu, 1949 Harp Zamanında  Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası hukuk  alanında yerini alıyor.
 
Söz konusu sözleşmelerde çocuk askerler konusu "15 yaşından küçüklerin  özel olarak korunması" çerçevesinde ele alınmıştı. Cenevre Sözleşmelerine ek,  1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin  1 Numaralı Protokol’de, 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların  tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları gerektiği  belirtiliyor.
 
Çocukların çatışmalara dahil edilmemesine ilişkin daha kapsamlı  hususlar 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenirken, daha önceki  düzenlemelerde olduğu gibi yine 15 yaş baz alındı.
 
Çocuk askerlere ilişkin uluslararası mevzuatlardaki alanda en önemli  araçlardan biri ise Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararı. UCM Statüsü'nün  en önemli getirilerinden biri, çocuk askerler konusunu savaş suçu olarak  düzenliyor. Statünün ilgili maddesi, 15 yaşından küçük çocukların askere alınması  ya da çatışmalarda doğrudan kullanılmasını "savaş suçu" ilan etmişti.
 

ETİKETLER