YÖK üniversitelerin kontenjanlarını açıkladı! YKS üniversite kontenjanları

21 Temmuz 2020 Salı - 12:55 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 14:00

Yükseköğretim Kurulu tarafından, üniversiteler için kontenjanlar açıklandı. Bu yıl örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak. İşte tüm detaylarıyla YKS kontenjanları...


YÖK'ten 2020 yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgilendirme  yapıldı. Kontenjanlar, geçen yıl olduğu gibi Yükseköğretim Eğitim Programları  Danışma Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak belirlendi.
 
2019 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için  başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu.  
 
Geçen sene, lise son sınıf düzeyinde YKS'ye 983 bin 710 öğrenci, bu  yıl ise 894 bin 187 öğrenci başvurdu. Bununla birlikte, YKS'ye başvuran adaylar  içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 2018'de 397 bin 614  iken, geçen yıl 374 bin 806'ya, bu yıl ise 335 bin 347'ye geriledi.
 
YÖK'ün bilgilendirmesinde bu verilere ilişkin, "Daha önce bir programa  yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında, artışın  değil azalışın gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen  öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir  iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini göstermektedir. Bu  veriler önemlidir ve yeni YÖK'ün kurguladığı muhakeme ve analiz kabiliyetini öne  çıkaran YKS'nin ve rasyonel kontenjan planlamasının başarısının göstergelerinden  birisidir." değerlendirmesi yapıldı.
 
2020 yılı kontenjanları  
 
Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının  kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi  dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda, önlisans ve lisans  düzeyinde örgün öğretim programları için geçen yıl 834 bin 509 kontenjan  belirlenmişti.
 
Bu yıl ise örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön  lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere  toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak. 
 
Örgün programlarda ise ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246,  özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunacak.   
 
2020 YKS örgün programlarda, devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön  lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin  885 kontenjan ayrıldı.
 
Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838  lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer  üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak  üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Devlet üniversitelerinde örgün  programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalırken vakıf  üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda arttı.  
 
Açıköğretim fakülteleri kontenjanları  
 
Açıköğretim fakültelerine ise bu yıl 151 bin 350 kontenjan verildi.  2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172 bin 125, 2018 yılında ise 193 bin  250 idi. YÖK'ün açık öğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği  görüldü.  
 
Yeni YÖK konseptiyle, açıköğretim kontenjanlarında da örgünde olduğu  gibi yeni bir planlamaya geçildi. Bunda istihdam ve taleplerin dikkate alınması  kadar eni YÖK'ün açıköğretim ile ilgili başlattığı ve son 4 senedir sürdürülen  nitelik artırıcı politikası da rol oynadı.  
 
Geçen sene kamuoyuna beyan edildiği gibi her yıl açıköğretimin özünde  olan hayat boyu öğrenme fonksiyonu daha fazla belirgin hale getirilecek ve  açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha da üst  düzeye çıkarılacak.
 
Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı  997 bin 259 oldu.  
 
Kontenjanlar, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nda  değerlendirildi
 
Türkiye'nin insan gücü ihtiyaç projeksiyonlarının incelendiği,  istihdam odaklı yaklaşımların tartışıldığı Yükseköğretim Eğitim Programları  Kurulu'nda, önlisans ve lisans programları, kontenjanlar belirlenmeden önce  değerlendirildi.  
 
Geçen sene Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, sağlık programlarının  tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri doğrultusunda, sağlık  alanı ile ilgili programlarda y bir planlamaya geçilmişti.
 
Aynı yaklaşım bu sene de devam ettirildi ve Kurul, bu sene sağlık  alanındaki önlisans programları kontenjanlarında, birinci ve ikinci öğretim için  üst limitler olmasını ve tedrici olarak bu programların kontenjanlarının  düşürülmesine devam edilmesini YÖK'e önerdi, YÖK Genel Kurulu da bu öneriyi  hayata geçirmeye karar verdi.  
 
Ayrıca Kurul, mühendislik programlarına ilişkin de bazı önerilerde  bulundu ve bu öneriler de YÖK tarafından dikkate alınarak kabul edildi. Bu  kapsamda mühendislik programlarının kontenjanı geçen sene 77 bin 460 iken bu sene  71 bin 244 olarak belirlendi. Örneğin geçen seneki inşaat mühendisliği toplam  kontenjanları 12 bin 70 iken bu sene 8 bin 271 oldu.   
 
Yükseköğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesinde istihdam  faktörü dışında programdaki öğretim üyesi, elemanı sayıları, doluluk oranı,  bölgesel farklılıklar, hasta sayısı ve hastalık çeşitliliği, kültürel ortamlar ve  yurt imkanları, vakıf üniversiteleri için Ar-Ge harcamaları gibi parametreler de  dikkate alınarak rasyonel bir planlama yapıldı.
 
Tıp programındaki kontenjanlar 16 bin 448, diş hekimliğinde 7 bin 752,  eczacılıkta 3 bin 893, ebelikte 4 bin 74, hemşirelikte ise 16 bin 239 oldu.
 
YÖK yetkilileri, önümüzdeki yıllarda bu yetki paylaşımının çerçevesini  ve etkisini daha da genişleteceklerini ve ülkenin kalkınması için önemli olan bu  konuda paydaşlarının görüşlerini almaya devam etme yolunun en doğru yol olduğunu  söyledi.  
 
2020 YKS'de, TYT'den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS'ye başvuru  yapması şartıyla TYT'ye girmeden bir önceki seneye ait, yani 2019 TYT puanlarını  kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12 bin 239 aday başvuru yaptı.   
 
İlk kez başarı sıralaması şartı uygulanacak alanlar  
 
Öte yandan, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik  programlarında başarı sırası, daha önce kamuoyuna açıklandığı şekliyle bu yıl ilk  kez uygulamaya konulacak. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan  öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için TYT'den en düşük 800 bininci  başarı sırası şartını karşılamak gerekecek.
 
Bu barajı aşan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile ilgili programlara  kaydolacaklar. YÖK'ün almış olduğu bu kararın arkasında, her sene daha az  başarılı öğrencilerin bu programlara yerleştiği ve bunun öğretmenlik mesleği için  olumsuz bir girdi olduğu düşüncesi yatıyor. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan  diğer öğretmenlik programlarına en düşük 300 bininci sıradan öğrenci yerleşirken  özel yetenek ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına 1 milyon 761 bininci  sıradan öğrencilerin kaydolması ve öğretmenlik programları arasında başarı  sıralaması açısından yaklaşık farkın 1 milyona dayanmasının, "vahim" olduğu  değerlendirildi.  
 
Bunun yanında eczacılık ve diş hekimliğinde başarı sırası şartı  uygulaması, bu yıl sisteme girecek. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı  100 bin, diş hekimliği için 80 bin olacak.  
 
Adalet Bakanlığı da olmak üzere paydaşların görüşleri dikkate alınarak  hukuk fakültelerinde geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı, bu sene  için kamuoyuna duyurulduğu şekliyle 125 bin olacak. Bu sene hukuk fakültelerine  kayıt olacaklar için önemli bir değişiklik daha söz konusu olacak. Yeni YÖK'ün  son 5 yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu meslek icra sınavı da Yargı  Reformu kapsamında yasal zemine kavuştu. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu  yıl 16 bin 327 olarak belirlendi.  
 
Öte yandan, yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla  ziraat-tarım ve doğa bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının  kontenjanı 6 bin 467, mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985, temel  bilimlerin kontenjanı 10 bin 622, ilahiyat-İslami ilimler fakültelerinin  kontenjanı 19 bin 353 olarak belirlendi.  
 
YÖK'ün girişimiyle bu sene daha fazla öğrenci burslu okuyacak  
 
YÖK'ün kararıyla vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde  10 dilimde yerleşen öğrenciler burslu olarak okutulurken, bu yıl yine YÖK'ün  girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde 15'e çıkarıldı ve bu oran  yasal güvence altına alındı. Böylece bu sene yaklaşık 11 bini aşkın öğrenci daha  YÖK'ün bu girişimi ile ücretsiz eğitim imkanına sahip oldu. YÖK, başarılı  öğrencilerin desteklenmesi için bu oranı önemsediklerini, önümüzdeki günlerde  yine "Öğrenci Dostu YÖK" söylemine uygun yeni bazı girişimlerinin de olacağını  açıkladı.
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019-YKS tercih kılavuzunda,  üniversitelerde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen bilgi güvenliği  teknolojisi, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve  pazarlama, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, çok boyutlu modelleme ve  animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verilmişti. Bu yıl bu  listeye, insansız hava aracı teknolojileri ve operatörlüğü, engelliler için  destek programı, yapay zeka ve veri mühendisliği gibi programlar da eklendi.   
 
"Rasyonel kontenjan planlamasına devam edilecek"
 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yılki üniversite kontenjanlarına  ilişkin değerlendirmesinde, yeni YÖK olarak yetki devri ve paylaşımını  öncelediklerini, şeffaflık ve hesap verebilirliği ilke edindiklerini, düzenleyici  kararlarında fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarını dikkate aldıklarını,  sisteme değer katan projeler ile yükseköğretim politikalarını oluşturup  uyguladıklarını, yükseköğretim sistemine öncelikli alanlar kavramını fiilen  getirdiklerini, Türkiye'nin üniversite sistemine çeşitlilik, tematik üniversite  ve misyon farklılaşmasını kazandırdıklarını belirtti.
 
Saraç, "YÖK, kontenjan planlamasında ülke ihtiyaçlarını ve kamu  yararını önde tutmaya ve rasyonel kontenjan planlamasına devam edecektir."  ifadesini kullandı.