YÖK Başkanı Saraç duyurdu! Öğretim üyelerine müjde...

AA |  30 Kasım 2019 Cumartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 30 11 2019 - 12:19

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK bünyesinde kurulan Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Komisyonu'nun imza attığı verimli çalışmalarıyla bu alan için öngörülen tüm mekanizmaların sağlıklı yürümesini sağlayacak can suyu niteliğindeki kararların tüm ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek takip edildiğini bildirdi.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.  Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararların 11. Kalkınma  Planı'nda da yerini aldığını belirterek, yeni YÖK olarak teknoloji ve sanayi  üretimi bakımından gelişmiş ülkelerde, kalkınmanın anahtarı olarak görülen  üniversite-sanayi iş birliğini odağına alan çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.   
 
YÖK olarak üniversite-sanayi iş birliğini artırmaya yönelik kamuoyunda  "yükseköğretimde sessiz devrim" diye adlandırılan önerilerinin Temmuz 2017'de  yasalaşan Üretim Reform Paketi'nde yer aldığını hatırlatan Saraç, bu düzenleme  sonrasında süreçlerin geliştirilerek devam ettiğini vurguladı.
 
Saraç, "Gelecek 10 yıl için güçlü nesiller yetiştirme" sloganı ile ilk  kez başlatılan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında, devlet  üniversitelerinde 100 tematik alanda doktora yapanlara burs verildiğini belirtti. 
 
ASELSAN Akademi'de 446 çalışan lisansüstü eğitim görüyor 
 
Saraç, YÖK ile ASELSAN arasında Ağustos 2017'de imzalanan iş birliği  protokolüyle kurulan ASELSAN Akademi'nin, Türkiye'de üniversite-sanayi  dayanışmasına yeni bir boyut kazandırdığını kaydetti.
 
ASELSAN Akademi'nin sanayide çalışan insan kaynağının, çalıştığı  projelerdeki yetkinliklerini daha da geliştirmek üzere üniversite kampüsüne  gitmek yerine iş yerlerine gelen hocalardan ders almaları prensibiyle kurulduğunu  belirten Saraç, ASELSAN Akademi'de 446 çalışanın lisansüstü eğitimine devam  ettiğini aktardı.  
 
YÖK’te kurulan komisyon başarılı çalışmalar yürütüyor 
 
Saraç, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile  gerçekleştirdikleri bir görüşmede üniversite-sanayi iş birliğinin daha ileri  boyuta taşınması maksadıyla YÖK bünyesinde bir "Daimi Üniversite-Sanayi İşbirliği  Komisyonu" kurulmasını teklif ettiklerini vurgulayarak, teklifin olumlu  karşılanarak komisyonun kurulduğunu anlattı.
 
YÖK bünyesinde kurulan ve ana gündem maddeleri "üniversite-sanayi iş  birliğine ilişkin sorunların tespiti, üniversite-sanayi ilişkilerinin sıhhatli  bir zeminde sürdürülebilmesi ve bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu ve Bilim, Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı’na öneriler sunulması" olan daimi komisyonunun ilk  toplantısının 14 Mayıs 2015'te YÖK'te gerçekleştirildiğine işaret eden Saraç,  komisyonun millileşme ihtiyacı duyulan sektörlerden sağlık, savunma, enerji,  haberleşme ve tüketici elektroniği alanlarını öncelikli olarak ele aldığını  bildirdi.
 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik'in başkanlığını yürüttüğü komisyonun  üyeleri arasında Strateji Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, YÖK, Türk  Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ODTÜ, Bilkent  Cyberpark, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çalık  Enerji Danışmanı, Türk Telekom, Arçelik, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, SAHA  İstanbul gibi geniş bir katılımın bulunduğunu anlatan Saraç, şu bilgileri  verdi: 
 
"Komisyon ile yıllardan beri üniversite-sanayi iş birliği ile ilgili  olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülen bağımsız çalışmalar yerine  koordinasyon içinde daha verimli çalışmalar yürütülüyor. Bu bağlamda,  üniversite-sanayi iş birliğinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara dair çözüm  önerileri her ay farklı bir sektör özelinde görüşülerek, toplantı sonunda alınan  tavsiye kararları ilgili kurum ve kuruluşlara resmi yazıyla iletiliyor.  Komisyonunun verimli çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliği için öngörülen  tüm mekanizmaların sağlıklı yürümesini sağlayacak aksiyon odaklı kararlar  alınarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Bu kararlar, üniversitelerimizde  üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması için gerekli ekosistemi oluşturma  konusunda bir can suyu niteliğinde."
 
Komisyonda alınan kararlardan 14'ü 11. Kalkınma Planı'nda yer  aldı 
 
Saraç, bugüne dek 8 kez toplanan ve adeta bir meclis ihtisas komisyonu  gibi çalışan ÜSİ Komisyonu'nda ilk 5 toplantıda alınan kararlardan 14'ünün,  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma  Planı'nda yer aldığını bildirdi. 
 
Saraç, YÖK bünyesinde kurulan Üniversite-Sanayi İşbirliği  Komisyonu'nun verimli çalışmasıyla üniversite-sanayi iş birliği için öngörülen  tüm mekanizmaların sağlıklı yürümesini sağlayacak kararların 11. Kalkınma  Planı'nda yer bulmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
Saraç, bu kararların ortak hedefinde, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin  geliştirilmesiyle teknolojik gelişimin ve rekabetçi üretimin desteklenmesinin  bulunduğunu söyledi.  
 
"Üniversitelerdeki araştırma alt yapıları verimli kullanılacak" 
 
Yekta Saraç, ÜSİ Komisyonu'nda bugüne dek alınan kararlardan en  önemlilerinden birinin üniversitelerdeki araştırma alt yapılarının verimli  kullanımına yönelik olduğunu kaydetti.
 
Buradaki alt yapının ekonomiye kazandırılması için bir dizi kararın  planda yer bulduğuna işaret eden Saraç, bu kapsamda, üniversitelerdeki mevcut  araştırma altyapılarının makine-teçhizat, insan kaynağı, araştırma faaliyetleri  ve verdikleri test hizmetlerine ilişkin güncel bilgilerinin yer aldığı bir veri  tabanının oluşturulacağını bildirdi.
 
Üniversite kampüslerinde yer alan araştırma merkezlerinin kamu  teşviklerinden gerektiği gibi faydalanamadığından ve finansman ve iş birliği  yetersizliklerinin çözümüne yönelik önlemlerin de 11. Kalkınma Planı'nda yer  aldığını vurgulayan Saraç, bu konuda üniversitelere çeşitli kolaylıklar  getirildiğini aktardı.
 
Saraç, bu kolaylıkları şöyle anlattı:
 
"Endüstriyel kümelenmiş bölgelerdeki mevcut ve yeni kurulacak  araştırma alt yapılarına özel sektörün ortak ya da etkin paydaş olması  desteklenecek; belli alanlara sadece araştırma alt yapısı ve sanayi iş birliği  projeleri özelinde kamu destek sistemi geliştirilecek. Ayrıca, araştırma alt  yapılarının alanlarına göre kendi aralarında ve sanayi ile ulusal ve bölgesel  düzeyde iş birliği yapmasına imkan verecek Ar-Ge platformları oluşturulacak."   
 
Kriz yaratan fikri mülkiyet haklarına yeni düzenleme
 
YÖK Başkanı Saraç, komisyonda üniversite-sanayi iş birliğinin en  kritik ara yüzlerinden olan teknoparklar ve TTO'larda işleyiş ve yönetimsel bir  takım aksaklıkların çözülmesini sağlayacak birtakım yeniliklere yönelik kararlar  alındığına işaret etti.
 
Türkiye'de buluş sahiplerine yeteri kadar gelir payı aktarılamaması,  patent koruma maliyetlerinin yüksek olması gibi fikri mülkiyet haklarının  korunması ve ticarileştirilmesini engelleyen faktörlerin buluş lisanslama  hacminin ve gelirlerinin düşük olmasına neden olduğunu belirten Saraç, "ÜSİ  Komisyonu'nda Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesi sürecinin daha kolay işlemesi ve  ara yüzlerin daha etkin yönetimi için de bir dizi karar alındı. Bu kapsamda,  öğretim üyeleri ve sanayi arasında krizlere sebep olan fikri mülkiyet hakları ile  ilgili mevzuattaki eksiklikler tamamlanmış olacak. Artık, üniversiteler öğretim  üyelerine fikri haklarla ilgili kaynak aktarabilir hale gelecek. Böylece öğretim  üyelerinin buluşları karşısında gelir elde edebilmelerinin de önü açılacak."  dedi.  
 
 Ar-Ge'si tamamlanan ürünlerin ticarileştirilmesi ve üretimine yönelik  teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, ithal ürün ikamesinde ürünü olan  Teknopark firmalarının işbirliklerine destek olunacağını bildiren Saraç,  "Üniversite adına tescil edilmiş fikri hakların TTO şirketine devredilebilmesi,  farklı statüdeki TTO'ların yükseköğretim kurumlarındaki fikri haklarının  ticarileştirilmesi, hak sahibi öğretim elemanına lisans gelir ödemesi  yapılabilmesi ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması konularında yaşanmakta  olan sorunlar tespit edilerek mevzuatta iyileştirmeler yapılacak." diye konuştu.   
 
Sanayicilerin bilimsel sorunları üniversitelerde tez konusu  olacak 
 
Alınan karar ile sanayicilerin üretim konularını üniversitelere havuz  halinde sunma imkanının tanındığını bildiren Saraç, "Artık, sanayici, araştırmak  istediği konuları, tez havuzu olarak üniversitelere sunabilecek. Hocalar, bu  konuları öğrencilere tez konusu olarak verebilecek. Sanayiciler de bu konuda  üniversiteler mali destekte bulunabilecek. Artık sanayi odaları, tez havuzu  oluşturabilecek, herhangi bir üniversite de bu tez havuzundaki konulardan tezler  yapılabilecek. Böylece sanayicilerin bilimsel sorunları üniversitede çözülecek."  bilgilerini verdi.  
 
YÖK Başkanı Saraç, Üniversite-sanayi İşbirliği Komisyonu'nun  çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, tüketici elektroniği, ilaç  ve tıbbi cihaz ile enerji sektörleri özelinde de toplantılar yapıldığını  sözlerine ekledi.