YÖK, atamalarda üniversitelere yetki devri hazırlığı yapıyor

20 Eylül 2018 Perşembe - 20:36 | Son Güncelleme : 20 09 2018 - 20:43

YÖK, üniversitelere yetkilerin devredileceği geniş çerçeveli yönetmelik hazırlıyor.


13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine "Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır." hükmü eklenmişti.
 
Yönetmeliğin kısa süre içerisinde çıkarılması planlanıyor
 
Bahsi geçen norm kadro yönetmeliğinin çıkarılması için YÖK'e 60 gün süre verilmiş, yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumlarına da atama yetkisi verilmişti. YÖK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisine verilen yetki çerçevesince, üniversitelerde bazı mağduriyetler yaşanmasın diye kararname çıkar çıkmaz usul ve esasları belirlemek için hemen düğmeye basarak çalışmaları başlattı. YÖK'te bu çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor
 
 
Üniversitelerde atamalar konusunda tereddütler oluşmuştu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası atamalar konusunda üniversitelerde bazı tereddütler yaşanmakta, belirsiz olan birtakım hususların netleşmesine ihtiyaç duyulmaktaydı. YÖK, konu hakkında üniversitelere "bilgilendirici ve yönlendirici" yazılar göndererek atamalardaki bu "yetki devri" sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya çalıştı.
 
Bazı atamaları bekletmeyin uyarısı 
 
YÖK ilk olarak bu belirsizlik sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmasın diye 14.09.2018 tarihinde üniversitelere bir yazı göndererek üniversitelerden; "mahkeme kararları, 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile geçici 78 inci maddesi, 1416 sayılı Kanun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca yapılabilecek atamaların geciktirilmeksizin yapılmasını" istemişti.
 
YÖK: Eğitim dönemi başladı, ihtiyaç duyduğunuz atamaları yapın 
 
Bu kapsamda YÖK tarafından dün (18.09.2018 tarihinde) üniversitelere gönderilen yeni bir yazıyla da; "Norm kadro yönetmeliği çalışmalarının devam etmekte olduğu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle, yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı kadrolarına atama işlemlerinin, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yürütülmesini" istedi.
 
Üniversitelere yetkilerin devredileceği geniş çerçeveli yönetmelik olacak
 
YÖK yetkilileri, norm kadro yönetmeliğine ilişkin başlatmış oldukları çalışmayı, YÖK'ün daha önce de birçok konuda yapmış olduğu gibi "üniversitelere bir yetki devri" çerçevesinde yürüttüklerinin altını çizdi. Bu kapsamda üniversitelere atamalar konusunda yapısal büyük yetki devirleri yapılacak. Üniversitelere çok sınırlayıcı kurallar getirmek yerine; söz konusu yönetmelik akademik özerklik, yetki devri, çeşitlilik ve araştırma gibi kavramlar çerçevesinde oluşturulacak

ETİKETLER