Yerli şirketlerin durumu nasıl?

DHA |  01 Temmuz 2019 Pazartesi - 9:10 | Son Güncelleme : 01 07 2019 - 9:10

Yerli ve milli siber güvenlik şirketlerinin global pazardaki durumu ne oldu? Siber güvenlik teknolojileri geliştiren Türk girişimcileri, bu büyük global şirketlerin yarıştığı uluslararası siber güvenlik pazarına ekti edebiliyorlar mı?


Günümüzde dünyadaki gelişmiş veya gelişmekte olan her ulus için en önemli tehditlerin başında dijital dünyanın tehditleri geliyor. Teknolojinin baş döndürücü hızı, yaşadığımız ve şahit olduğumuz mega çaptaki siber saldırılar, ülkemizin teknolojinin her alanında kendi çözümlerini geliştirmesi gerekliliğini ortaya koydu. Çoğu ülke bu tehditlere karşı sağlam tedbirler almak ve ulusal ağlarının güvenliğini sağlamak zorunda. Bu sebeple ki dünya üzerindeki birçok ülke yönetimi öncelikli olarak siber güvenlikte “asayiş berkemal” demek için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye de coğrafi konumu nedeniyle bu ülkelerin başında gelenler arasında yer alıyor ve bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. İHA ve SİHA’larla “yerli ve milli” çıkış noktasında dünya çapında büyük bir ivme kazanan Türkiye, siber güvenlikte de yerli ve milli yapısıyla dünyaya açılan örneklere sahip.
 
 
Yerli ve Milli Siber Güvenlik Şirketlerine Verilen Destekler
 
Her ülke büyüyen siber güvenlik tehdidi ile başa çıkmak için özel sektörün güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamak adına gereken dinamikleri oluşturması ve karmaşık ağların güvenliği için sürekli yatırımları teşvik ederek piyasayı güçlendirmesi gerekiyor. Türkiye bu anlamda Teknoparklar aracılığıyla yerli ve milli girişimlerle araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak isteyenler için büyük çapta teşvik ve destekler sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ayırdığı AR-GE fonlarının yanı sıra Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2016-2019 eylem planında da yer aldı. Ayrıca KOSGEB, TÜBİTAK ve benzeri yapıların hazırladığı Hibe Programları da girişimlerin hayat bulması ve daha önemlisi sürdürülebilir olması yönünde dünyada benzerine az rastlanacak boyutta devlet desteği sunmakta…
 
Dr. Ömer Fatih Sayan: “Siber Güvenlik, Milli Güvenliğin bir parçası”
 
Siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanması için yapılan çalışmalarda göz dolduranlardan birisi de Dr. Ömer Fatih Sayan’ın girişimleriyle kuruluşunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) öncülük ettiği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), hem yapısı hem de oluşturduğu ekosistem ile ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun sağlanmasını amaçladı.
 
Bu konuda görüşlerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, siber güvenliğin milli güvenliğin bir parçası olduğunu belirterek, milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılmasının önem arz ettiğini, ülkemizde bu alanda özellikle son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğimizi açıklıyor.
 
Bakanlık ve BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM ile yürütülen projelerde kendi kaynaklarımızla geliştirilen uygulamaların kullanıldığına işaret eden Dr. Sayan, siber güvenlik alanında alınması gereken yolu yaptığı açıklamada şu sözlerle ifade etti:
 
“Elektronik haberleşme şebekelerinin güvenliği, diğer tüm kritik sektör ve hizmetlerin bu altyapı üzerinden sağlanması nedeniyle ulusal siber güvenliğimiz açısından son derece önem arz ediyor. Haberleşme altyapımızda kullanılan cihaz ve sistemlerde yerli firmalarımızın pazar payı her geçen gün artıyor ve önümüzdeki yıllarda istediğimiz seviyelere çıkarak daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz.  Bu durum kendimizi daha da geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda kamu, özel sektör ve akademinin yerli ve milli ürünlerin geliştirilerek kullanılması ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması konusunda irade ortaya koyması ve buna katkı sunması gerekiyor.”
 
“Standartların Sadece Kullanıcısı Değil Aynı Zamanda Geliştiricisi Olmalıyız”
 
Siber güvenlik, doğası gereği teknik, sosyal, hukuksal bakış açılarıyla ele alınması gereken disiplinler arası bir kavram. Bu nedenle siber güvenliğin sağlanmasına yönelik ürünler, çözümler ve uygulamaların da teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, birlikte çalışabilir olması ve uluslararası uygulamalarla uyumlu olması gerekiyor.
 
Bu konuya dikkat çeken Dr. Sayan, uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katılım ve standartlarla uyumlu üretim ve uygulamaların geliştirilmesinin, hem yerli ihtiyaçlarımızın en iyi şekilde karşılanmasını, hem de mevcut firmalarımızın dünyaya açılması açısından kritik önemin altını çizerek şunları söyledi: “Firmalarımıza tavsiyem gerek bölgesel gerekse uluslararası standardizasyon kuruluşlarının faaliyetlerini yakından takip etmeleri, gerekli kuruluşlara üye olarak standartların sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmamız adına katkı sağlamaları yönündedir.”
 
Ülkemizde ekosistemin geliştirilmesi için atılan adımlardan bir diğeri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK’nın ev sahipliğinde 2017’de kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi. Küme ülkemizde faaliyet gösteren üreticileri aynı hedefe ulaşmak için iş birliği oluşturmasını sağlıyor.
 
İş birliği hareketinin özellikle 5G teknolojisine yönelik adımların atılması ve ürüne dönüştürülmesi açısından önemli gelişmeler sağladığını açıklamasında aktaran Dr. Sayan, Global Siber Güvenlik Endeksi (Global Cybersecurity Index - GCI) verilerine göre Avrupa’da ülkemizin 2017’de 22.sıradan 2018’de 11.sıraya yükseldiğine işaret ederek, özel sektörümüzün de büyüme ve global pazarlara açılma konusunda ilerleme kaydettiğini söylüyor.
 
Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yerli ve milli şirketlerin dış pazarlara açılmasına yönelik tavsiyesi ise şöyle oldu: “Firmalarımızın yüksek kar marjlı, kısa vadeli, münferit faaliyetler yerine, sürdürülebilir ve uzun vadeli ürün ve çözüm geliştirmeye yönelik yatırımlarda bulunmalarıdır. Ulusal siber güvenlik alanında da yerlilik oranının artırılmasına yönelik teşvik ve imkanların artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum.”
 
Yerli ve Milli Siber Güvenlik Şirketlerimizin Globalleşmesi
 
Her ne kadar Türkiye siber güvenlik pazarında yerli ve milli oyuncularımız fazla olsa da Türkiye’yi global arenada temsil eden başarılı “yerli ve milli 2.0” girişimlerimiz yok değil. Global ve Lokal bakış açısının harmanlanması ile “Glokal” olarak nitelendirilen Türk siber güvenlik firmaları global arenada da faaliyet gösteriyor.
 
Yerli ve milli siber güvenlik girişimlerine baktığımızda İHA ve SİHA’larla savunma sanayiinde elde ettiği uluslararası başarılara yakın başarıların azlığı dikkat çekiyor. Yerli ve milli siber güvenlik çözümleri geliştiren girişimlerin arasında global çapta başarıyı yakalamış olan şirketlerin sayısı bir elin parmakları kadar diyebiliriz. Küresel sermayenin gücüne karşı kültürel, dil, yenilikci teknolojiler ve kredibilite anlamındaki engelleri aşabilen girişimler, global arenada da dikkatleri çekebilenler olarak karşımıza çıkıyor.
 
 
Global Siber Güvenlik Pastasındaki Payımız
 
Başarılarıyla göz dolduran girişimler global başarılar elde ederek global pazarda siber güvenlik pastasındaki payımızı artırıyor. Araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre 2018 yılında 114 milyar dolardan fazla değeri olan siber güvenlik pazarı, içinde bulunduğumuz 2019 yılında 124 milyar doları aşmayı başardı. Bu yükselişte Avrupa Birliği’nin hayata geçen Genel Veri Koruma Kanunu (GDPR) gibi kritik yasal değişikliklerle güvenlik hizmetleri pazarında büyüme sürmeye devam ediyor. Araştırmalara bakılırsa 2023 yılında global pazarın 248,26 milyar dolar olacağı öngörülüyor.
 
Yerli ve Milli Girişimlerin Ülkemizdeki Pazar Payı
 
Elimizdeki 2017 istatistiklerine bakılırsa Türkiye siber güvenlik pazarının yaklaşık 300 milyon dolar olduğu görülüyor. Ne var ki ülkemizde kullanılan teknolojilerin sadece yüzde 3’ünün yerli olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakınca yerli ve milli şirketlerimizin kullandığı yabancı menşeli ürünlerin yüzde 55’inin İsrail, yüzde 35’inin ABD kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye siber güvenlik pazarının yüzde 97'sinin yabancıların elinde olduğunu gösteriyor. Bu durumda Türkiye'nin aldığı gerçek pay iyice düşüyor. Bu açıdan bakıldığında pazara çok daha ciddi yatırımlar yapmamız ve ürün geliştirmemiz gerektiği görülüyor.

ETİKETLER