Yeni askerlik sistemi! Ücretsiz ulaşım, ucuz ev...

27 Mayıs 2019 Pazartesi - 12:49 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 16:59

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen yeni askerlik sistemine göre muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı aylık net asgari ücret tutarının yüzde 50'sinden az olamayacak. TOKİ konutlarından kendi üzerine kayıtlı konutu olmayan erbaş ve erler öncelikli istifade ettirilebilecek. Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden, hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanacak.


AK Parti tarafından Meclis'e sunulan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Kablu edilen teklifte askerlere sağlanan haklar da yer alıyor. Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er  olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay  ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. "Sağlanan Haklar ve Yaptırımlar" başlığı altında, muvazzaflık  hizmetini, bedelli asker olarak yerine getirenler hariç, erbaş ve er olarak  yapanlara sağlanan haklar düzenleniyor.Buna göre, muhtaç asker ailelerine yapılan yardım miktarı aylık net  asgari ücret tutarının yüzde 50'sinden az olamayacak.
Hizmetini tamamlayanlara; askeri öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf  subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er  temininde, sınav tam notunun yüzde 20'sine kadar ilave puan verilebilecek.  Bunlardan meslek yüksekokulu veya meslek lisesi mezunu olanlara sınav tam notunun  yüzde 25'ine kadar ilave puan verilebilecek.
 
 
TOKİ'de öncelik
 
Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yaptığı konutların tahsisinde, kendi  üzerine kayıtlı konutu olmayan erbaş ve erler öncelikli istifade ettirilebilecek.  Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi  toplu taşıma hizmetlerinden, hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi  yerlerden ücretsiz yararlanacak.
 
Erbaş ve erlerden ilave 6 ay süreyle hizmete devam etmek isteyenler  arasındaki muhtaç askerlerin ailelerine yardım yapılmayacak.
 
İlave 6 ay süreyle hizmete devam edip bu sürenin sonunda terhis  olanlardan hizmet borçlanması talebinde bulunanların, ilave 6 ayda geçen süreye  ilişkin, prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32'si ile çarpımı  neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca,  bakanlığa tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içinde ilgili bakanlıkça  ödenecek.
 
Teknik bilimler meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile  tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlülerin  askere sevki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre  mesleklerine uygun sınıflandırma ve istedikleri celp döneminde silah altına  alınma taleplerine ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.
 
 
Bu kanun kapsamında kendilerine tanınan erteleme süreleri dikkate  alınmak şartıyla askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları,  askerlik hizmetini yerine getirene kadar bakanlığın talebi üzerine ilgili orta ve  yükseköğretim kurumlarınca geçici olarak dondurulacak. Bu şekilde kayıtları  dondurulanlardan herhangi bir harç veya öğrenim katkı payı alınmayacak.
 
Yoklama kaçakları ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdi  seferberlik eğitimi bakayaları kamu veya özel hizmete alınamayacak. Bunları kamu  veya özel hizmete alanlar hakkında askerlik şubelerince cumhuriyet başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulacak.
 
 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden; askerlik  hizmetini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması,  etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve  faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybedenlerin  kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,  15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu  eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken  şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan  kardeşlerinin tamamı, güvenlik korucuları dahil kamu görevlilerinin kendilerinden  olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri  istekli olmadıkça silah altına alınmayacak ve silah altındakiler istekleri  halinde terhis edilecek.
 
 
Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına  girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini  yerine getireceği yerler Bakanlıkça belirlenecek. Bu madde hükümleri, seferberlik  ve savaş halinde uygulanmayacak.