Yarım ücret nedir, hangi durumlarda yarım ücret verilir?

18 Ocak 2019 Cuma - 10:48 | Son Güncelleme : 18 01 2019 - 10:48

Kanun, bazı durumlarda işçiye yarım ücret ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu hallerin neler olduğu ve yarım ücretin ne süreyle uygulanacağı ile ilgili merak edilenler haberimizde.


İş Kanunu'na göre,  kimi sebeplerle çalışmayan veya çalıştırılamayan işçilere, işveren tarafından çalışmıyor olmalarına rağmen yarım ücret ödenmesi gerekmektedir.

HANGİ DURUMLARDA YARIM ÜCRET ÖDENİR?

İş Kanunu madde 40, "24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir." demektedir. İlgili maddelerin ilgili bentlerinde zorlayıcı sebepler ibaresi yer alır.

ZORLAYICI SEBEPLER NELERDİR?

 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'e göre zorlayıcı sebepler: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir.