Yargıyı 2020'de yeni uygulamalar bekliyor

AA |  04 Kasım 2019 Pazartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 04 11 2019 - 12:34

Adalet Bakanlığı, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirecek.


Resmi Gazetede 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı.
 
 Programda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk  yargı paketinin yasalaştığı hatırlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmaların  anlatıldığı programda, eylül ayı itibarıyla hakim ve savcı sayısının 20 bin 693  olduğu belirtildi.
 
Adalet personeli sayısının 70 bin 658'e yükseldiğinin aktarıldığı  programda, cezaevlerinde 66 bin 541 kişinin görev aldığı bildirildi.
 
Programda, 2018 yılında 106 bin 496 olan avukat sayısının yüzde 9,6  artarak 116 bin 779'a yükseldiği kaydedildi.
 
Adli yardım ödeneğinin 2019 yılında 94,4 milyon olduğuna işaret edilen  programda, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma kapsamında da çok sayıda  uyuşmazlığın anlaşmaya sonuçlandırıldığına değinildi.
Programda, 2019 Eylül ayı itibarıyla adli yargıda 6 bin 764, idari  yargıda ise 210 mahkemenin bulunduğu, 15 ilde Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyet  gösterdiğine işaret edildi.
 
Cezaevi sayısı
 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin kapasitesinde iyileştirme  yapıldığı bildirilen programda, 10 ceza infaz kurumunun kapatıldığı, 9 bin 280  kapasiteli 13 cezaevinin açıldığı vurgulandı. Programda, 220 bin 230 kişi  kapasiteli toplam 355 cezaevinin bulunduğuna dikkati çekildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında 2020'de hukukun üstünlüğü, hukuk  devletinin gerekleri doğrultusunda yargılamanın hızlı, adil ve etkin şekilde  işlemesi, öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet  sistemine duyulan güvenin artırılmasının amaçlandığına değinildi.
 
 Adalet hizmetlerinde 2020'de Adalet Bakanlığının gerçekleştireceği  çalışmalara  yer verilen programa göre, insan hakları alanında yol haritası  niteliğinde olan İnsan Hakları Eylem Planı güncellenecek, yeni bir İnsan Hakları  Eylem Planı hazırlanacak.
 
Görev ayrımı belirlenecek
 
Adli ve idari yargıda yargılamanın etkinliği artırılacak,  vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması sağlanacak. Bu  kapsamda asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımı yeniden  belirlenecek.
 
Küçük miktarlı talep ve davaların birleştirilmiş ve hızlı yargılama  usulüyle çözümlenmesi için çalışma yapılacak, basit ve yazılı yargılama usulünde  ön inceleme aşamasına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.
 
 Tüketici mahkemelerinin görev alanı yeniden belirlenecek, kolektif  menfaatlerin daha iyi korunabilmesi için topluluk davasına yönelik düzenleme  yapılacak.
 
Adli Tıp Kurumuna da hedef süre geliyor
 
Yargıda hedef süre uygulamasının kapsamı genişletilecek, Bölge Adliye  Mahkemeleri için yargıda hedef süreler belirlenecek, adli tıp kurumunda da hedef  süre uygulaması başlatılacak.
 
Adli ve idari yargıda faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek,  hakim ve savcı yardımcılığı kadrolarının oluşturulması için mevzuat değişikliği  önerisi hazırlanacak.
 
Adalet Bakanlığı ayrıca bilirkişilik sisteminin etkinliğinin  artırılmasına yönelik adımlar atacak, bilirkişilerin uzmanlık alanına göre  belirli bir sürede bakabilecekleri dosya sayısı tespit edilecek.
 
Adalete erişimi kolaylaştıracak, savunma hakkını güçlendirecek  çalışmalar yapılacak, adli ve idari yargıda görevsizlik ve yetkisizlik  kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçecek bir model  oluşturulacak.
 
İhtisas mahkemeleri kurulacak
 
İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni  mahkemeler kurulacak.
 
Alternatif çözüm yollarından uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek,  tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
 
İcra ve iflas sistemi borçlu ile alacaklı arasındaki hassas denge  gözetilerek yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda da icra ve harç masraflarının  azaltılmasına ilişkin çalışma yapılacak, borçluya, haczedilen malını satma hakkı  tanınması yönünde mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.
 
  
 

ETİKETLER