Yargıtay, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmayı ayrımcılık saydı

AA |  03 Aralık 2019 Salı - 11:18 | Son Güncelleme : 03 12 2019 - 12:30

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hamile olduğu bildirimini yaptıktan iki gün sonra işten çıkarılan kadın hakkında ayrımcılık tazminatına hükmetti.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir kadın  çalışanın hamileliği nedeniyle işten çıkarılmasında ayrımcılık yapıldığına karar  verdi. 
 
İstanbul'da bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın,  hamile olduğuna ilişkin rapor sunduktan iki gün sonra işten çıkarıldı.
 
"Çalışma arkadaşlarıyla uyum ve iletişim problemleri yaşadığı,  yöneticisiyle saygı çerçevesine uymayan konuşmalar yaptığı" gerekçesiyle işten  çıkarılan kadın, gerçek sebebin hamile kalması olduğunu ileri sürerek, ayrımcılık  tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının tahsili istemiyle dava açtı.
 
İşveren ise işten çıkarılma nedenleri arasında hamileliğin  bulunmadığını öne sürdü.
 
Davaya bakan İstanbul 3. İş Mahkemesi, iş akdinin davacının hamileliği  nedeniyle kötü niyetli olarak feshedildiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığına  hükmederek tazminat talebini reddetti.
 
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise hamilelik  nedeniyle ayrımcılık yapılarak, iş sözleşmesinin feshedildiği sonucuna ulaştı.  Yerel mahkeme kararını bozan daire, davacı hakkında İş Kanununun "Eşit davranma  ilkesi" başlıklı 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına karar verdi.
 
Karardan
 
Hukuk alanında geçerli olan "eşit davranma ilkesi"nin iş hukuku  bakımından işverene, iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir  neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklediğine işaret edilen kararda,  işverenin çalışanlar arasında keyfi biçimde ayrım yapmasının yasaklandığı  vurgulandı.
 
Eşitlik ilkesinin Anayasayla birlikte İnsan Hakları Evrensel  Bildirgesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ele alındığı aktarılan  kararda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 5 Temmuz 2006 tarihli direktifinde,  "Doğum iznindeki bir kadının doğum izninin bitiminden sonra işine veya eş değer  bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri  dönmeye, çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü  iyileştirmeden yararlanmaya hakkı vardır" kuralının bulunduğu ifade edildi.
 
Kararda, İş Kanununun 5. Maddesinde "Eşit davranma ilkesi" başlığı  altında çeşitli hükümlere yer verildiğine işaret edildi.
 
"Tazminatın koşulları oluştu"
 
İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının yaptırımlarına  aynı maddede değinildiği kaydedilen kararda, somut olayda, kadın işçinin iş  yerinde olumsuzluklara neden olan bir çalışmasının bulunmadığı, çalışmalarının  yöneticisi tarafından takdir edildiği de belirtildi.
 
Hastane yazısıyla hamileliğin işverene bildirilmesinden iki gün sonra  iş sözleşmesinin feshedildiği kaydedilen kararda, hamilelik nedeniyle davacı  kadının iş sözleşmesinin feshedildiği, ayrımcılık tazminatının koşullarının  oluştuğu vurgulandı.