Yargıtay'dan TIR şoförleri için emsal karar

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:29 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 12:29

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu, yurt içi veya yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah, yolluk veya ücret-prim niteliğinde olup olmadığı, kıdem tazminatı ve prime esas kazancın hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda içtihat birliğine gitmedi.


Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun, Resmi Gazetede  yayımlanan kararına göre, "yurt içi veya yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine  her sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah, yolluk veya ücret-prim  niteliğinde olup olmadığı, kıdem tazminatı ve prime esas kazancın hesabında  dikkate alınıp alınmayacağı" konusunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay  9, 10, 21 ve 22. Hukuk Daireleri arasında meydana gelen içtihat aykırılığının  giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi talep edildi.
 
Genel Kurul, içtihatların birleştirilmesine yer olmadığına karar  verdi.
 
Kararda, yurt içi veya yurt dışına sefere çıkan tır şoförlerine her  sefere çıktıklarında ödenen paranın harcırah-yolluk veya ücret niteliğinde olup  olmadığının uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorun olduğu, iş yeri ve  işletmelere göre farklılık gösterdiği belirtildi.
 
Ödenen paranın temel olarak sefer için gerekli yakıt, yol ve köprü  geçiş ücretleri, bazı gümrüklerde ödenecek vergi, harç ve benzeri ödemeler ile  şoför için zorunlu olan barınma ve gıda masrafları gibi giderleri içerdiği  kaydedildi.
 
Sözleşme özgürlüğü kapsamında işçi ve işverenin, yapılan bu ödemenin  ücrete dahil olduğunu ya da harcırah/yolluk olarak ödenip zorunlu giderleri  karşılamak amacıyla yapıldığını açıkça kararlaştırabilecekleri vurgulanan  kararda, bu halde taraf iradelerinin dikkate alınarak sonuca gidilmesi gerektiği,  işverenin kendi nitelendirmesinin tek başına belirleyeci olamayacağı belirtildi.
 
Kararda, şu tespitler yapıldı:
"Tır şoförlerine her sefere çıktıklarında yapılan ödemenin niteliğine  ilişkin taraflar arasında iş sözleşmesi bulunup bulunmadığı, taraflarca bu yönde  açık bir düzenleme yapılıp yapılmadığı, böyle bir düzenleme bulunmaması halinde  ödemenin ticari ve aracın zorunlu giderleri için olup olmadığının her dava  dosyasında ve somut olayın özelliği ile delil durumu dikkate alınarak  belirleneceği açıktır. Yapılan ödemenin ücret ya da harcırah/yolluk olarak  kabulü, her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle aynı  tür uyuşmazlıkların tümü için geçerli, soyut ve genel nitelikte kurallar koyan ve  temel amacı hukukta birliği ve bütünlüğü sağlamak olan içtihadı birleştirme  kararlarının bu amacı ile bağdaşmayacak şekilde bir sınırlandırma yapılmasının  uygun düşmeyeceği gerekçeleriyle içtihatların birleştirilmesine yer olmadığına  karar verilmiştir."