Yargıtay, Can Dündar hakkında 'casusluk' suçundan hüküm kurulması kararı verdi

09 Mart 2018 Cuma - 17:15 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 18:04

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.


Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, MİT tırlarının  durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer  verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski  Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara  temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.  Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli  kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm  kurulması gerektiğine karar verdi. 
 
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Dündar ve Erdem hakkındaki davanın  temyiz incelemesini tamamladı.
 
Daire, kararında, sanıklar hakkında hükümete karşı suç yönünden  verilen beraat hükümlerinin isabetli olduğu belirtildi.
 
Kararda, "Gazeteci olan sanıkların, devletin güvenliği veya iç veya  dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgileri  temin ederek basın yoluyla açıklamak suretiyle hükümeti gerek iç kamuoyunda,  gerekse uluslararası alanda 'teröre destek veren ülke' konumuna düşürmek  istedikleri açık ise de eylemlerinin maddi cebir içermemesi ve amaç suç  bakımından elverişli eylem kapsamında bulunmaması nedeniyle müsnet suçu  oluşturmayacağı yönündeki mahkeme kararında isabetsizlik bulunmamaktadır."  denildi.
 
Haberlere konu yapılan bilgi ve belgelerin niteliği itibarıyla "devlet  sırrı" olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanıkların  ceza aldığı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği,  niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin 'siyasal veya askeri  casusluk' maksadıyla açıklanması" suçunun niteliği itibarıyla basın yoluyla  işlenen bir suç olduğu vurgulandı.
 
Söz konusu suça ilişkin 5187 Sayılı Kanun uyarınca 4 ay içinde dava  açılması gerektiği ancak davanın 4 aylık hak düşürücü süreden sonra açıldığı  anlatılan kararda, bu nedenle düşme kararı verilmesi gerektiği belirtilerek, bu  suçtan kurulan mahkumiyet hükmünün bozulduğu bildirildi.
 
Kararda, Can Dündar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328'inci  maddesinde düzenlenen ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören, "Devletin  güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli  kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme"  suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi.
 
Kararda şöyle denildi:
 
"Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin  güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri  yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi  Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran  2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup  sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk  kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın  yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu  oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığından temini ile 5271  Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra  sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir."
 
Erdem Gül'ün bu suça yönelik durumuna ilişkin değerlendirmede ise  "Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya  sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli,  kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ispat edilemeyen suçtan beraatine  karar verilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER