Gazetevatan.com » Yazarlar » Çocuğum için en iyi okul hangisi?

Çocuğum için en iyi okul hangisi?


 
Şu dönemde pek çok anne babanın derdi aynı; “ Çocuğum için hangi okulu seçmeliyim?”Akıllarda onlarca soru... Çocuğun gideceği okula karar vermek çok  boyutlu bir süreçtir. Her ailenin önceliklerine göre de değişir. İlk olarak çocuğunuzu iyi tanıyın ve okulu iyi araştırın. Okuldan beklentilerinizi doğru analiz edin...
 
Şu günlerde bir çok anne-baba için en büyük dert okul seçme... Her yıl olduğu gibi, çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak adına kaygılanan bir çokanne-baba, önümüzdeki yıl için en ideal okulu seçme telaşına düştü. Akıllarda onlarca soru, yüreklerde ise “Acaba doğru kararı veriyor muyum?” endişesi... Şimdilerde anne-babalar okul okul dolaşıyor ve ikna edilmeyi bekliyorlar.
 
“Çocuğumu devlet okuluna mı özel okula mı göndermeliyim?”
 
“Okulu seçmek mi öğretmeni seçmek mi daha önemli?”
 
“Bir okulu diğerlerinden ayırt edecek en kritik özellikler neler?”
 
“Okula gittiğimde en doğru bilgiyi kimden nasıl alabilirim?”
 
Okul seçerken hangi kriterlere bakılmalıdır?
 
Çocuğun gideceği okula karar vermek çok boyutlu bir süreç olup her ailenin önceliklerine göre değişebilmektedir. Ancak, yine de belirli kriterlerden söz etmek mümkündür.
 
Okulun fiziki ortamı ve donanım alt yapısı:  Okulun bahçe düzeni, sınıfların büyüklüğü ve oturma düzeni, atölye ve işlikler, tuvaletler, teknolojik alt yapısı vb. gezilip görülmelidir. 
 
Eğitim modeli ve programları:  Her ne kadar okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği eğitim programları uygulansa da, programların uygulama biçimleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımın sağlanıp sağlanmadığı, ödevlendirme politikaları, proje çalışmaları vb. süreçlerle ilgili bilgi alınmalıdır.
 
Okulun yönetim yapısı: Okuldaki yönetim anlayışının ne olduğu da önemlidir. Demokratik ya da otokratik bir ortam olup olmaması, öğretmenlerin okulda mutlu olup olmaması, yürütülen faaliyetlerin düzeni gibi konular okul yöneticisinin insiyatifindedir. Bu nedenle, okulun nasıl yönetildiği, karar alma mekanizmaları, sorun çözme yaklaşımları da dikkate alınmalıdır.
 
Eğitim kadrosu: Okul seçmede en önemli belirleyicilerden biri öğretmenlerdir.  Çocuğun hangi öğretmenin öğrencisi olacağı elbette ki önemlidir. Ancak, burada gözden kaçırılmaması gereken bir iki noktadan söz etmek gerekir. Genellikle okullarımızda, belirli öğretmenlerin isimleri ön plana çıkar. Bu durum o öğretmenler için elbette başarıdır. Ancak, bir öğretmenin isminin ön plana çıkması demek, o öğretmenin çocuk için en uygun öğretmen olması demek değildir. Her çocuk için ideal öğretmen tanımlaması farklı olabilmektedir. Çocuğun hareketli olması, yetenekli olması gibi bir çok özellik dikkate alındığında, ideal öğretmen tanımlaması da farklılaşır.
 
Anne-Babalar Okul Seçmek İçin Ne Yapmalıdır?
 
- Çocuğunu tanımalıdır:  Bir anne-babanın okul seçmeden daha önemli ve öncelikli olarak yapması gereken çocuğunu tanımaktır. Çocuğun düşünme becerileri, duygu durumu, hareketlilik düzeyi, akademik alt yapısı, yetenekleri, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları iyi tanınmalıdır.
 
- Okuldan beklentilerini belirlemelidir:  Anne ve baba, eğitimden ne beklediklerini ve neye öncelik verdiklerini açıklığa kavuşturmalıdır. Elbette ki, çocuğun bir bütün olarak geliştirilmesi esastır ve buna uygun olarak okulların da tüm alanlarda eğitimsel hizmet sunmaları gerekir. Ancak, yine de, kimi ailelerin okuldan beklentileri farklılaşabilmektedir. Okulun öne çıkan özellikleri ile ailelerin beklentileri uymadığında süreç içerisinde bir çok sorun yaşanabilmektedir. O nedenle, anne-babalar önceliklerini açık olarak bilmeli ve okulla bunu paylaşmalıdırlar. Akademik başarı, yabancı dil, yetenek eğitimi, sosyal paylaşım ortamları, güvenlik gibi bir çok farklı boyutla ilgili öncelik sıralaması yaparak okullarla görüşme yapmakta yarar var.
 
- Seçilecek okul ile ilgili aktif gözlemler yapmalıdır:  Okulun web sitesi incelenmeli, yıl içerisinde yaptığı faaliyetler değerlendirilmelidir. Eğer mümkün olursa, okulun yaptığı ve izin verdiği bazı faaliyetlere katılmak da doğru olur. Böylece, başkalarından gelen sübjektif bilgiler yerine kendi gözlemleri ile edinilecek bilgiler daha gerçekçi olacaktır.
 
- Okul ile yakın işbirliği kurulması gerekir:  Okul seçimi zorlu bir süreçtir elbette. Ancak, bir karar verdikten sonra da artık verilen kararın sürekli sorgulanmasına gerek yoktur. Çocuk okula başladıktan sonraki süreçte, okulla yakınişbirliği kurulmalıdır. Eğitim uzun bir süreç olduğu için zaman zaman okul-aile ilişkilerinde bazı sorunlar yaşanması da olasıdır. Sorunlarla karşılaşıldığında, dolaylı iletişimler kurmak ve önyargılı yaklaşımlar sergilemek yerine daha açık bir iletişim kurarak sorunları çözmeye odaklanmak en sağlıklı yoldur.