Yapı denetimi yönetmeliği değişti

30 Mayıs 2019 Perşembe - 7:34 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 7:34

Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenecek.


Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirildi.
 
Aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirildi.
 
Aynı yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:
"(7) Hizmet bedeli oranlarına ve buna bağlı olarak tespit edilecek yapı denetimi hizmet bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dâhilinde hareket edilir.
 
a) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları aşağıdaki tabloya uygun şekilde alınacaktır.
 
 
b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenecek.
Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-6 ekleri de değiştirildi.
 

ETİKETLER