VGM Personel Alımı Yapacak! (Personel alımı şartları ve başvuru tarihi)

28 Ocak 2020 Salı - 11:36 | Son Güncelleme : 28 01 2020 - 11:41

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 yılı sürekli işçi alımı ilanı yayımladı. VGM tarafından yayınlanan ilanda, 20 kadroya 20 işçi personel alımı yapılacağı duyuruldu.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı verdi. Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne bağlı fabrika ile ürün/mal satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 22 “sürekli işçi" kadrosuna sınavla işçi alımı yapılacaktır.

VGM PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

6 Zirai Ürünler Satış Elemanı,

3 Zirai Ürünler Satış Elemanı,

1 Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi),

4 Zirai Ürünler Satış Elemanı (Lise-Meslek Lisesi),

1 Kamyon Şoförü (Lise-Meslek Lisesi),

5 Salamura İşçisi (En az İlkokul mezunu) olmak üzere 20 sürekli işçi personel alımı yapılacak.

VGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak,

9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti,

11) Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak,

12) Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN