Vergi indiriminden erken emekli nasıl olunur? Kimler yararlanabilir?

07 Nisan 2020 Salı - 14:41 | Son Güncelleme : 07 04 2020 - 14:41

Kamu hizmetlerini karşılamak amacı ile şahıslardan ve kuruluşlardan kanuni mevzuatlar ışığında alınan paralar vergi ödemeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi ödemeleri; toplumların gelişmesi, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve yeni kamu hizmetlerinin sunulabilmesi, kamu hizmetlerinin finansmanı için son derece önemli kaynaklardır. Bu sebeple de herkesin üzerine düşen vergi ödeme mükellefiyetini zamanında yerine getirmesi gerekmektedir.


Vergi, Anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne bağlı olarak yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir görevdir.
Anayasada yer alan önemli ve zorunlu bir ödev olan vergi, bir vatandaşlık görevi olarak da kabul görmektedir. Hiçbir vatandaşın, elde ettiği gelir karşılığında ödemesi gereken vergiden kaçınması veya vergi ödeme hususunda direnmek şeklinde bir yaklaşım içerisinde olması uygun görülemez.

Vergi İndiriminden Erken Emekli Nasıl Olunur?

Sosyal güvenlik sistemimizde erken emeklilik ile vergi indirimi arasında bağlantı kurularak vatandaşların ihtiyaçları da dikkate alınarak çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında vergi indirimi alan kişiye emekli olma hakkı tanınmaktadır. Bunun için öngörülen şartları taşıyan kişiler sigortalı olarak çalışırken bir vergi dairesine başvurarak ilgili işlemlerini başlatabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vergi indirimi ile erken emeklilik için gereken koşulların yerine getirilmesi gerekliliğidir.

Sağlık problemleri sebebi ile işe gitmekte zorlanan kişiler için kanuni şartları taşımaları akabinde Devlet tarafından erken emeklilik süreci başlatılabilmektedir. Bu durum emeklilik işlemlerinin öne çekilmesi olarak da ifade edilebilir. Örneğin; şeker hastası veya astım hastası olabilirsiniz. Sağlık Kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimi için başvuruda bulunabilirsiniz. Alacağınız vergi indirimi ile birlikte de Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) başvurarak, başvurunuzun olumlu sonuçlanması akabinde erken emekli olabilirsiniz.

Engelli vatandaşlar, engellilik derecelerine bağlı olarak, vergi indirimi ile erken emeklilik koşullarından yaralanabilmektedir. Bu bakımdan %80 ve üzeri engelli raporu olanlar birinci derecede; %60 - %79 arasında engelli raporu olanlar ikinci derecede; %40 - %59 arasında engelli raporu olanlar üçüncü derecede engelli olarak kabul edilirler.

Vergi indirimi ile emeklilik şartları, vergi indirimi alan ve SGK'ya erken emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin yerine getirmesi gereken şartlardır. Bu şartlar; sigortalı olarak bir kurumda çalışıyor olmak, Sağlık Kurulundan en az %40 engelli raporu almak ve vergi dairesinden vergi muafiyetine hak kazanmak olarak sıralanabilir. Erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için öncelikle vergi indirimi almak gerekmektedir. Bu amaçla defterdarlık veya vergi dairelerine müracaat ile işlemler başlatılabilir.

Kimler Yararlanabilir?

Vergi indirimi alarak SGK'ya erken emekli olmak için başvuru yapabilecek olan kişiler; engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur olarak çalışan kişilerdir. Bu kişiler, vergi indiriminden yararlanarak erken emeklilik imkanına kavuşmaktadırlar. 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren ise BAĞ-KUR kapsamında yer alan kişilere de vergi indiriminden yaralanarak erken emekli olabilme hakkı tanınmıştır.

BAĞ-KUR kapsamında çalışan kişiler, vergi indiriminden yararlanmak sureti ile erken emeklilik için başvuruda bulundukları zaman; %60 ve üzeri engelli olanlar 15 yıl 3960 gün; %50-%59 arasında olanlar 16 yıl 4320 gün; %40-%49 arasında olanlar ise 18 yıl 4680 gün üzerinden emekli olabilmektedir.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik için Çalışma Süresi

Vergi indiriminden yararlanılarak erken emeklilik için herhangi bir yaş şartı aranmamaktadır. Sigortalılık süreleri ise 15-20 yıl arası, prim gün sayısı ise 3600 ile 4400 arasında değişiklik arz etmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Vergi indirimi ile erken emeklilik için gerekli belgeler; kimlik belgesi, dilekçe ve işyerinden sigortalı olarak çalışıldığına ilişkin belge başvuru için yeterli olmaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise hastane tarafından engellik derecesinin sağlık raporu ile tespiti gereklidir. Bunun için vergi dairesi, vergi indirimi için başvuran kişiyi bir hastaneye sevk etmekte ve ilgili sağlık raporu bu şekilde hazırlanmaktadır.

Vergi İndirimi ile Emeklilik İşlemleri

Kanuni düzenlemeler uyarınca vergi indirimi ile erken emekli olabilmek imkanı belirli koşulları taşıyan kişilere tanınmıştır. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilmek için ilk olarak vergi indiriminin alınması gereklidir. Kişi, sigortalı olarak çalışırken bulunduğu yere en yakın vergi dairesine ya da defterdarlığa başvurarak erken emeklilik amaçlı vergi indirimi için işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Gelir Vergisi Kanunu'nun (193 sayılı Kanun) 31. maddesine göre çalışma gücünün en az %40'ını kaybettiğini ispat edecek şekilde sağlık raporunun alınması gerekmektedir.

Bunun için başvuruda bulunulan vergi dairesi, başvuruda bulunan kişiyi tam teşekkülü ve Sağlık Kurulu mevcut olan bir Devlet Hastanesi'ne sevk etmektedir. İlgi hastane için MHRS randevu sistemi ile ya da 186 aranarak randevu alınır. Randevu gününde ilgili hastanede kişi, hastalıkları ile ilgili tüm branşlara muayene olur. Sağlık durumuna ilişkin tüm bilgiler böylelikle bir arada toplanır. Muayene işlemleri duruma bağlı olarak bir günden fazla sürebilir. Tüm muayene işlemleri bittiğinde, hasta Sağlık Kurulu'nun önüne çıkar ve Kurulda bulunan doktorlar tarafından son bir muayeneye tabi tutulur.

Engelli kişilerin, hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen raporlar Merkez Sağlık Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nca engelli kişinin başvuruda bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına ya da Defterdarlığa bildirilmektedir. Bu birimler tarafından da başvuran kişiye sonuç tebliğ edilir. Vergi muafiyetine hak kazanan kişi, daha sonra erken emeklilik için SGK'ya müracaat eder.