Vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi?

22 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:19 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 15:19

Bir kamu görevlisi, iş başında yaralandığı taktirde, devlet kendisine bazı haklar tanımaktadır. Vazife malullüğü denilen bu kavramın detayları yasada belirlenmiştir. İşte vazife malullüğü hakkında merak edilenler...


 
Kamu görevlileri, eğer Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen haller dahilinde meydana gelen bir kaza sonucu malul hale gelirlerse, vazife malullüğüne hak kazanabiliyorlar. Vazife malullüğü ile ilgili vatandaşların akıllarındaki tüm sorulara cevaplar haberimizde...
 
VAZİFE MALULLERİ  İŞE GİRERSE AYLIKLARI KESİLİR Mİ?
 
Vazife Malulü olan bir emekli 4/a (SSK) veya 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi bir işte çalışabilir. Aylıkları kesilmez.
 
HANGİ HALLERDE VAZİFE MALULLÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ?
 
Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;
 
a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,
 
b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,
 
c-) Yasak fiilleri yaparken,
 
d-) İntihara teşebbüsten,
 
e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken, meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.
 
KİMLER, HANGİ DURUMLARDA VAZİFE MALULÜ SAYILIR?
 
Vazife malullüğü kavramı, vazife malullüğüne bağlı hak ve yükümlülükler sadece 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar (kamu görevlileri) için uygulanmaktadır.
 
Bu kapsamdaki sigortalıların malullükleri;
 
-Vazifelerini yaptıkları sırada,
 
-Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,
 
-Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,
 
-İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,
 
-İşyerinde meydana gelen kazadan
 
doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denilmektedir.
 
VAZİFE MALULLÜĞÜ İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
 
Bir sigortalının vazife malulü sayılabilmesi için;
 
-Aktif olarak çalışan sigortalılar bağlı bulundukları kurumlara,
 
-İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.