Vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi?

10 Mayıs 2019 Cuma - 14:10 | Son Güncelleme : 10 05 2019 - 14:10

Vazife malullüğü kamu görevlileri için geçerli bir kavram. Kamu çalışanları, yasada belirtilen bazı hallere dahil edilebilecek bir kaza sonucu iş göremez hale gelirlerse vazife malullüğüne hak kazanabiliyorlar. Bu kapsamda vazife malullüğü maaşı alan çalışanlar, sigortalı bir işe girdikleri takdirde bu aylıklarının kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor.


İş başında kaza geçiren ve bu sebeple yaralanan kamu çalışanlarına başta aylık bağlanması olmak üzere devlet tarafından bazı haklar tanınmıştır. Peki bu kişiler özel sektörde bir işe girerlerse aldıkları vazife malullüğü aylığı kesilir mi?

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA VAZİFE MALULÜ SAYILIR?

Vazife malullüğü kavramı, vazife malullüğüne bağlı hak ve yükümlülükler sadece 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar (kamu görevlileri) için uygulanmaktadır.

Bu kapsamdaki sigortalıların malullükleri;

-Vazifelerini yaptıkları sırada,

-Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

-Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,

-İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

-İşyerinde meydana gelen kazadan

doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denilmektedir.

HANGİ HALLERDE VAZİFE MALULLÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ?

Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;

a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,

b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,

c-) Yasak fiilleri yaparken,

d-) İntihara teşebbüsten,

e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken, meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.

VAZİFE MALULLERİ  İŞE GİRERSE AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

Vazife Malulü olan bir emekli 4/a (SSK) veya 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi bir işte çalışabilir. Aylıkları kesilmez.