Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi en az lise mezunu sürekli işçi alacak!

18 Şubat 2021 Perşembe - 10:46 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 10:48

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kura ve sözlü sınav ile 50 sürekli işçi alacak. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Peki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları...


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS'siz kura ile sürekli işçi alımı yapacak. Yayınlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işçi alımı ilanına göre adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.
 
 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Şubat 2021 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapabilecek. 
 
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 35 kişi 
 
Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri alanının Sağlık Bakım Teknisyeni dalından mezun olmak. 
 
1. Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olmak.
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
4. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 
 
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 15 kişi 
 
Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak. 
 
1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak.
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
3.Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
4. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 
GENEL ŞARTLAR
 
-  Türk vatandaşı olmak. 
 
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
 
- Askerlik ile ilişiği olmamak.
 
- İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
 
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 
- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 
- Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.
 
- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
 
- Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.
 
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.